Editoriaal / redactioneel artikel / commentaar / hoofdartikel

Editoriaal / redactioneel artikel / commentaar / hoofdartikel

Vraag

Is het editoriaal of hoofdartikel?

Antwoord

Standaardtaal is in elk geval hoofdartikel, evenals redactioneel artikel en commentaar. Het is onduidelijk of editoriaal al dan niet tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

Toelichting

Een redactioneel stuk in een krant of een tijdschrift wordt in de standaardtaal hoofdartikel, redactioneel artikel of commentaar genoemd. Boven zo’nredactioneel stuk staat gewoonlijk een kop als Van de redactie of Redactioneelcommentaar of kortweg Redactioneelof Commentaar.

Editoriaal wordt vooral in België veelvuldiggebruikt, ook door heel wat standaardtaalgebruikers. Toch is er een niet teverwaarlozen groep taalgebruikers die het woord afkeurt. Het is daaromvooralsnog niet duidelijk of het woord tot de standaardtaal in België gerekendkan worden.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005) ; Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) ; Verschueren (1996) ; Koenen (2006) ; Kramers (2000) ; Correct Taalgebruik (2006), p. 70 ; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 75 ; Taalwijzer (1998), p. 152 ; Stijlboek VRT (2003), p. 78 ; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
237
j
correctheid,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
30 January 2020