Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Acteren ('akte nemen van')

Vraag

Is acteren in de betekenis van 'akte nemen van' correct?

Antwoord

Neen, in die betekenis komt acteren alleen voor in formeel, ambtelijk taalgebruik in België. Het is er geen standaardtaal.

Toelichting

In formeel taalgebruik in België wordt acteren soms gebruikt in de betekenis van 'nota nemen van, (officieel) akte nemen van'.

(1) Het feit dat jij je zo misdragen hebt, zal alleszins geacteerd worden. (in België, formeel, geen standaardtaal)

(2) Convenanten kunnen de afhankelijkheid sterk vergroten als decentrale besturen zich moeten beperken tot het acteren van de programma's en voorstellen van de centrale administratie. (in België, formeel, geen standaardtaal)

In de standaardtaal betekent acteren 'toneelspelen'.

(3) Na afloop van de theatervoorstelling was iedereen het erover eens dat Pierre uitmuntend acteerde.

Naslagwerken

 

acteren

akte nemen van

Grote Van Dale (2005) 4 (Belg.N., niet alg.) noteren [bij akte] 3 (…) (uitdr.) akte van iets nemen, het onthouden om het zo nodig als bewijsgrond aan te voeren, het in zijn oren knopen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

[bij akte] akte1 nemen van iets het goed onthouden

Verschueren (1996)

[in deze betekenis niet opgenomen]

[bij akte] 3. (…) ik neem - van wat u daar zegt, ook fig. ik heb het goed gehoord en onthoud het

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

-

Kramers (2000)

3 ZN aantekenen, noteren

[bij akte] 5 (…) ~ nemen van kennis nemen van

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 7

[wordt afgekeurd] 1) iets -, akte nemen van iets, constateren, noteren

-

Taalwijzer (1998), p. 39

[bij akte, wordt afgekeurd] niet: acteren

[bij akte] Correct is de wending: akte van iets nemen.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

iets acteren, iets aantekenen, akte nemen van iets, nota nemen van iets

-