Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Directeurs / directeuren

Vraag

Wat is het meervoud van directeur: directeurs of directeuren?

Antwoord

Beide meervoudsvormen zijn correct. In België is directeurs het gebruikelijkst, in Nederland directeuren.

Toelichting

Veel persoonsaanduidingen op -eur die aan het Frans ontleend zijn, hebben alleen een meervoud op -s. Voorbeelden: chauffeurs, auteurs, controleurs, rechercheurs, masseurs, amateurs, voyeurs, charmeurs.

Een beperkte groep aanduidingen op -eur heeft twee meervouden: directeuren/directeurs, redacteuren/redacteurs, expediteurs/expediteuren, administrateurs/administrateuren. De meervouden directeuren en redacteuren zijn het gebruikelijkst in Nederland, directeurs en redacteurs in België. Bij administrateur en expediteur zijn de vormen op -s in het hele taalgebied het gebruikelijkst.

Een bijzonder geval is superieur; dat heeft alleen een meervoud op -en (superieuren).

Zie ook

Centrums / centra, museums / musea
Methodes / methoden
Leraars / leraren
Officiers / officieren
Professors / professoren
Strippen / strips
Testen / tests

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Schrijfwijzer (2012), p. 270; Woordenlijst (2015); ANS (1997), p. 173 of online via de E-ANS