Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Stockeren / opslaan

Vraag

Is stockeren een correct Nederlands woord?

Antwoord

Stockeren is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is opslaan.

Toelichting

Het werkwoord stockeren is in België algemeen gangbaar voor het opslaan of in voorraad houden van goederen en dergelijke. Het is standaardtaal in België. In Nederland is dit woord vrijwel onbekend.

(1a) Het opvangcentrum heeft niet genoeg plaats om alle hulpgoederen te stockeren. [standaardtaal in België]

(2a) Een deel van onze meubels hebben we voorlopig in een loods gestockeerd. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is opslaan.

(1b) Het opvangcentrum heeft niet genoeg plaats om alle hulpgoederen op te slaan.

(2b) Een deel van onze meubels hebben we voorlopig in een loods opgeslagen.

Naslagwerken

 

stockeren

Grote Van Dale (2015)

BE opslaan, opbergen, verzamelen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

(in België, niet alg) (goederen) opslaan

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 261

[wordt afgekeurd] voorraad, goederen opslaan

Correct Taalgebruik (2006), p. 235

[bij stock] (…) Het daarvan (via het Frans: stocker] afgeleide 'stockeren' is helemaal geen algemeen Nederlands.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

in voorraad opslaan, inslaan of houden

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

1 BN ook in voorraad opslaan, inslaan 2 BN in voorraad houden