Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kandidaten-voorzitters / kandidaat-voorzitters

Vraag

Wat is het meervoud van kandidaat-voorzitter: kandidaat-voorzitters of kandidaten-voorzitters?

Antwoord

Het juiste meervoud is kandidaat-voorzitters.

Toelichting

In functiebenamingen van het type kandidaat-voorzitter geeft het eerste deel kandidaat- een nadere kwalificatie van wat in het tweede deel wordt genoemd. Een kandidaat-voorzitter is een voorzitter met de status van kandidaat. Vergelijkbare voorbepalingen zijn adjunct-, aspirant-, assistent-, chef-, collega-, leerling-, meester- en stagiair-, bijvoorbeeld in: leerling-verpleegkundige ('een verpleegkundige in opleiding'), meester-opzichter ('hoofd van de opzichters') of adjunct-directeur.

Bij zulke combinaties krijgt alleen het laatste deel (het kernwoord) een meervoudsuitgang, bijvoorbeeld: kandidaat-voorzitters, leerling-verpleegkundigen, meester-opzichters en adjunct-directeuren.

Zie ook

Advocaat-generaals / advocaten-generaal
Collega's-professoren / collega-professoren
Fiats Punto / Fiat Punto's
Ministers-president / minister-presidenten / ministers-presidenten
Miss Belgiës / Missen België / Misses België
Processen-verbalen / proces-verbalen / processen-verbaal
Salto mortale's / salto mortales
Tolk-vertalers / tolken-vertalers

Naslagwerken

ANS (1997), p. 165-166 of online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 271, p. 375; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 195; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 79