Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Eens / is / es / 'ns / 's

Vraag

Hoe kun je het woord eens verkort weergeven als het geen nadruk heeft?

Antwoord

Het bijwoord eens kan worden verkort tot 'ns of als 's. Deze schrijfwijzen hebben een informeel karakter.

Toelichting

Het woord eens kan, wanneer het geen nadruk heeft en wordt uitgesproken als [us] of [is], verkort worden weergegeven als 'ns of als 's. Deze vormen hebben een informeel karakter.

(1) We zullen eens kijken.

(1a) We zullen 'ns kijken. (informeel)

(1b) We zullen 's kijken. (informeel)

In informele schrijftaal worden ook weleens de vormen es en is gebruikt als verkortingen van eens, maar die vormen zijn niet correct.

Bijzonderheid

Als eens nadruk krijgt, is een verkorting niet mogelijk:

(2) Dat was eens maar nooit weer.

Zie ook

Weleens / wel eens

Bronnen

Taaltelefoon. Is / es / 'ns / 's / eens. Geraadpleegd op 20 mei 2013 via http://taaltelefoon.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=3192.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005)