Eens / is / es / ’ns / ’s

Eens / is / es / ’ns / ’s

Vraag

Hoe kun je het woord eens verkort weergeven als het geen nadruk heeft?

Antwoord

Het bijwoord eens kan worden verkort tot ’ns of als ’s. Deze schrijfwijzen hebben een informeel karakter.

Toelichting

Het woord eens kan, wanneer het geen nadruk heeft en wordt uitgesproken als [us] of [is], verkort worden weergegeven als ’ns of als ’s. Deze vormen hebben een informeel karakter.

(1) We zullen eens kijken.

(1a) We zullen ’ns kijken. (informeel)

(1b) We zullen ’s kijken. (informeel)

In informele schrijftaal worden ook weleens de vormen es en is gebruikt als verkortingen van eens, maar die vormen zijn niet correct.

Bijzonderheid

Als eens nadruk krijgt, is een verkorting niet mogelijk:

(2) Dat was eens maar nooit weer.

Zie ook

Weleens / wel eens

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005)

apostrof,bijwoord,woordkeuze en stijl,uitspraak en klemtoon,spelling,grammatica,woordgebruik,uitspraak en klemtoon


tao_adv (C)
1686
j
apostrof,bijwoord,spelling,stijl,uitspraak
Woordteken,Woordsoort,Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:spelling,uitspraak;Subrubriek:stijl;Woordsoort:bijwoord;Woordteken:apostrof
01 October 2013
04 May 2015