Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vuilkar / vuilniskar / vuilnisauto / vuilniswagen

Vraag

Is vuilkar correct in de betekenis 'wagen waarmee vuilnis wordt opgehaald'?

Antwoord

Nee. Vuilkar komt in België wel voor, vooral in de spreektaal, maar het is geen standaardtaal. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn vuilniswagen en vuilnisauto; standaardtaal in België is vuilniskar.

Toelichting

Een wagen waarmee vuilnis wordt opgehaald, wordt in de standaardtaal een vuilniswagen of vuilnisauto genoemd. Vuilnisauto is vooral in Nederland gebruikelijk.

(1) In 2009 werd de eerste elektrische vuilniswagen, Binkey genaamd, in Rotterdam geïntroduceerd.

(2) Je ziet niet zo vaak vrouwen achter op een vuilnisauto staan.

Vuilniskar is alleen standaardtaal in België.

(3) In mijn straat haalt de vuilniskar op dinsdagochtend het huisvuil op.

In België wordt – zeker in de spreektaal – ook dikwijls het woord vuilkar gebruikt, maar dat is geen standaardtaal.

(4) Door de sneeuwval van de voorbije dagen zijn sommige straten te gevaarlijk om met de vuilkar door te rijden. (in België, geen standaardtaal)

(5) Wie betrapt wordt op sluikstorten, kan 60 euro betalen, maar kan er ook voor kiezen om een paar uur mee te lopen achter de vuilkar. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Vuilbak / vuilnisbak

Naslagwerken

 

vuilkar

vuilniskar

vuilniswagen

Grote Van Dale (2005)

(Belg. N., niet alg.) vuilniswagen

vuilniswagen

wagen waarmee vuilnis wordt opgehaald

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

(Belg., niet alg.) vuilniswagen

1 kar waarmee vuilnis wordt opgehaald, syn. vuilniswagen

1 auto van de vuilophaaldienst, syn. kraakwagen, vuilkar, vuilnisauto, vuilniskar

Koenen (2006)

-

-

-

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 312

[wordt afgekeurd] vuilniswagen

[wordt afgekeurd] vuilniswagen, vuilnisauto

-

Correct Taalgebruik (2006), p.

-

-

-

Taalwijzer (2000), p. 369

[bij vuilnis] is de gebruikelijke term, ook in samenstellingen (niet: vuil-)

[bij vuilnis] is de gebruikelijke term, ook in samenstellingen (niet: vuil-)

[bij vuilnis] is de gebruikelijke term, ook in samenstellingen (niet: vuil-)

Stijlboek VRT (2003), p.

-

-

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij vuilkar, vuilniskar] vuilniswagen, vuilnisauto

[bij vuilkar, vuilniskar] vuilniswagen, vuilnisauto

[bij vuilkar, vuilniskar] vuilniswagen, vuilnisauto

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

BN vuilniswagen, vuilnisauto; vuilniskar

1 vuilniswagen 2 BN reinigingsdienst, vuilophaaldienst

wagen waarmee vuilnis wordt opgehaald

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

-

vuilniswagen

wagen waarmee vuilnis wordt opgehaald