Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Op (het) vlak van / op (het) gebied van

Vraag

Zijn de vaste combinaties op het vlak van en op het gebied van allebei correct? En kan het lidwoord het worden weggelaten?

Antwoord

Op het vlak van en op het gebied van zijn allebei correct. In verzorgde schrijftaal is het weglaten van het lidwoord niet voor iedereen aanvaardbaar.

Toelichting

De combinaties op het vlak van en op het gebied van worden gebruikt in de betekenis 'op het terrein van' of 'betreffende, wat betreft'. Op het vlak van komt vaker voor in België dan in Nederland; op het gebied van is in het hele taalgebied gangbaar.

(1) Anton begon zijn loopbaan als jurist op het gebied van leefmilieu.

(2) Dat bedrijf is een pionier in Nederland op het gebied van onlinetoepassingen rond welzijn, zorg en geestelijke gezondheid.

(3) De Belgische ziekenhuizen scoren vrij slecht op het vlak van resistente ziekenhuisinfecties.

Het weglaten van het lidwoord in deze vaste verbindingen is kenmerkend voor gesproken taal, maar komt ook vrij veel voor in geschreven taal. In verzorgde schrijftaal zijn de combinaties zonder het niet voor iedereen aanvaardbaar.

(4) Ons bedrijf is expert op gebied van vochtbestrijding. (twijfelachtig)

(5) Ibiza is een waar paradijs op vlak van nachtleven, maar wat weinig mensen weten: ook op vlak van natuur. (twijfelachtig)

In sommige contexten is het gewoner om een andere formulering te kiezen, bijvoorbeeld met een voorzetsel of met wat betreft of betreffende.

(6a) Op Muziekindex.nl vind je objectieve informatie op het gebied van muziekinstrumenten.

(6b) Op Muziekindex.nl vind je objectieve informatie over muziekinstrumenten.

(7a) Die twee vriendinnen vinden op het gebied van mannen dezelfde dingen belangrijk.

(7b) Die twee vriendinnen vinden wat mannen betreft dezelfde dingen belangrijk.

Bijzonderheid

In constructies met een bijvoeglijk naamwoord en zonder van is het weglaten van het lidwoord algemeen aanvaard.

(8a) De ecologische voordelen van groendaken vertalen zich ook op het economische vlak.

(8b) De ecologische voordelen van groendaken vertalen zich ook op economisch vlak.

Zie ook

Binnen de overheid
Naar de kiezer (toe)
Richting zee / naar zee
Rond (informatie -)
Wat betreft / wat … betreft

Naslagwerken

 

op vlak van

op gebied van

Grote Van Dale (2005)

[bij vlak] 5 (fig.) niveau waarop, gebied waarin zekere begrippen geacht worden te liggen, syn. terrein: in het culturele, het politieke vlak, op het terrein van de cultuur, de politiek; op het maatschappelijke, nationale vlak, maatschappelijk, nationaal gezien

[bij gebied] 5 (in verband met onstoffelijke zaken) het complex van zaken die behoren tot een vak van wetenschap, kunst, sport, kennis, syn. terrein, vlak (…) op het gebied van, betreffende

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij vlak] 2 terrein, niveau (…) in/op/het culturele vlak

[bij gebied] 2 geheel van zaken die behoren tot een vak van wetenschap, kunst enz. (…) op het gebied van, op economisch gebied

Verschueren (1996)

[bij vlak] Metf. Gebied, opzicht: in, op het culturele, politieke vlak

[bij gebied] C. Metf. Kring, omvang van een kunst of wetenschap: het - van de geschiedenis

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 91

-

[bij gebied, wordt afgekeurd] op het gebied van

Taalwijzer (2000), p. 357, 131

[bij vlak] is correct in bijv.: op economisch vlak e.a.; alleen wordt het veel te vaak gebruikt, er zijn genoeg degelijke alternatieven zoals: gebied, terrein, discipline, domein

[bij gebied] Let op: op het gebied van (niet: op gebied van)

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[bij vlak] 2 fig gebied, terrein: in het sociale ~, in het ~ van de politiek

-

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

[bij vlak] 2 fig gebied, terrein: op het sociale ~, op politiek ~

-