Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Op / in een week (tijd)

Vraag

Is het voorzetsel op correct in een zin als Op een week tijd is hij twee kilo afgevallen?

Antwoord

Ja, maar het gebruik van op in zulke tijdsbepalingen is alleen standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is: In een week tijd is hij twee kilo afgevallen.

Toelichting

In België wordt in tijdsaanduidingen die een tijdruimte aangeven vaak het voorzetsel op gebruikt. Meestal gaat het dan om combinaties waarbij het woord tijd kan worden toegevoegd. De betekenis kan omschreven worden als 'gedurende'. Zulke combinaties met op behoren tot de standaardtaal in België.

(1a) Zijn grootvader is op korte tijd erg achteruitgegaan. [standaardtaal in België]

(2a) Op één jaar (tijd) zijn de huizen daar 2,9 procent duurder geworden. [standaardtaal in België]

(3a) Als de distelvlinder gaat overwinteren, legt hij op een paar weken (tijd) wel 5000 kilometer af. [standaardtaal in België]

(4a) Op enkele minuten (tijd) was de brandweer ter plaatse. [standaardtaal in België]

(5a) We hebben de klus geklaard op vier dagen (tijd). [standaardtaal in België]

Het gebruik van in in zulke tijdsaanduidingen is standaardtaal in het hele taalgebied. Soms is ook binnen mogelijk.

(1b) Zijn grootvader is in korte tijd erg achteruitgegaan.

(2b) In één jaar (tijd) zijn de huizen daar 2,9 procent duurder geworden.

(3b) Als de distelvlinder gaat overwinteren, legt hij in een paar weken (tijd) wel 5000 kilometer af.

(4b) Binnen enkele minuten was de brandweer ter plaatse.

(5b) We hebben de klus geklaard in vier dagen (tijd).

Zie ook

Binnen / over (- een week, tien dagen)
Datum zonder voorzetsel
Met / over / binnen (- een week)
Terug / geleden (zes jaar -)
Sinds drie dagen
Voor / tegen (- volgende week)

Bronnen

Hendrickx, R. Op / in (tijdsaanduiding). Geraadpleegd op 3 september 2012 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/op-in-tijdsaanduiding.

Naslagwerken

 

Op

Grote Van Dale (2005)

(voorz.) (…) 17 van het begin tot het einde van, gedurende, tijdens een tijdruimte: op de wandeling spraken beiden geen woord meer; (Belg.N., niet alg.) op een week, op een jaar, in een week, in een jaar

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 192

[bij op, wordt afgekeurd] - een week, - een maand, - een jaar, in

Correct Taalgebruik (2006), p. 182

[bij op, wordt afgekeurd] tijdsbepalingen gebruiken we in of binnen.

-      In een paar uur.

-      In minder dan geen tijd.

-      In een paar minuten.

-      Eenmaal in de drie weken.

-      In korte tijd.

-      In een jaar tijd.

-      Binnen een paar weken.

Stijlboek VRT (2003), p. 182

[bij op/in [tijdsaanduiding]] Algemeen Nederlands is: in twee jaar (tijd), drie keer in vier maanden. Maar: vier overvallen op één dag.