Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Doorheen het jaar / door het jaar heen / tijdens het jaar

Vraag

Is doorheen in de betekenis 'in de loop van, tijdens', zoals in We willen doorheen het jaar verschillende evenementen organiseren, correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we doorheen als voorzetsel, met de betekenis 'in de loop van, tijdens' tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval: in de loop van, tijdens, gedurende, door, door … heen.

Toelichting

In België wordt doorheen vaak, ook door standaardtaalsprekers, als voorzetsel gebruikt in een tijdsbepaling. De betekenis van doorheen is dan 'in de loop van, tijdens'. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord in dat gebruik afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of doorheen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1a) Brussel heeft doorheen de eeuwen schitterende kunst voortgebracht. (in België, status onduidelijk)

(2a) Als je doorheen het jaar niet genoeg traint, zul je nooit goede resultaten behalen. (in België, status onduidelijk)

(3a) Op deze oude foto's kun je zien hoe de buurt doorheen de jaren veranderd is. (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn: in de loop van, tijdens, gedurende, door. Bij het voorzetsel door kan heen wel achter het zelfstandig naamwoord staan (door … heen).

(1b) Brussel heeft in de loop van de eeuwen schitterende kunst voortgebracht.

(2b) Als je gedurende het jaar niet genoeg traint, zul je nooit goede resultaten behalen.

(3b) Op deze oude foto's kun je zien hoe de buurt door de jaren (heen) veranderd is.

Bijzonderheid

Doorheen komt in de standaardtaal in het hele taalgebied ook voor als voornaamwoordelijk bijwoord. Dan wordt doorheen wel altijd aan elkaar geschreven.

(4) We slaan ons er wel doorheen.

Bronnen

Hendrickx, R. Doorheen / door. Geraadpleegd op 20 december 2011 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/doorheen-door.

Naslagwerken

 

doorheen

Grote Van Dale (2005)

(voorz.) (alg.Belg.N.) 2 in de loop van -, syn. gedurende: doorheen het jaar

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 (Belg.) tijdens, gedurende, in de loop van

Verschueren (1996)

[niet opgenomen in deze betekenis]

Koenen (2006)

[niet opgenomen in deze betekenis]

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 69

[wordt afgekeurd] - de week, in de loop van, gedurende de week; - de gehele 19de eeuw, door

Correct Taalgebruik (2006), p. 65

Met betrekking tot een bepaalde tijdsduur is door het gewone woord. Doorheen kan ook wel, maar dan in twee woorden: door … heen.

Taalwijzer (2000), p. 108

Als bijw. van plaats kan het alleen gebruikt worden in verbinding met een voorafgaand ander bijw.: daar, waar, hier, er. Als dat niet het geval is, dient doorheen te worden gesplitst: door … heen.

Stijlboek VRT (2003), p. 74

Als voorzetsel gebruiken we door (…). Door kunnen we versterken met heen achter het zelfstandig naamwoord.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

In België niet alleen gebruikt als bijwoord, ook als voorzetsel: (…)

. gedurende, in de loop van: doorheen de jaren, door de jaren heen

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[niet opgenomen in deze betekenis]

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

[niet opgenomen in deze betekenis]

ANS (1997), p. 527

Regionaal (met name in Belgisch Nederlands) worden doorheen en langsheen als voorzetsel gebruikt, bijv. doorheen de eeuwen; langsheen de steenweg.