Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Medicamenten / medicijnen / medicatie / geneesmiddelen

Vraag

Wat is een correct synoniem voor geneesmiddelen: medicamenten, medicijnen of medicatie?

Antwoord

Al deze woorden zijn correct.

Toelichting

Medicatie kan in de standaardtaal gebruikt worden als abstract begrip voor het behandelen met geneesmiddelen of het voorschrijven van geneesmiddelen, maar heel vaak wordt het ook gebruikt om te verwijzen naar de geneesmiddelen zelf. 

(1) Veel geesteszieke delinquenten verkiezen medicatie boven opsluiting.

(2) Ieder jaar wordt voor ruim honderd miljoen euro aan ongebruikte medicatie vernietigd.

Daarnaast worden in de standaardtaal de woorden medicijnen en medicamenten als synoniem van geneesmiddelen gebruikt.

(3) Na de aardbeving heeft de bevolking dringend behoefte aan tenten, levensmiddelen en medicamenten.

(4) Een internationale onderzoeksgroep ontwikkelde twee nieuwe medicijnen tegen chronische hepatitis C.

(5) Niet iedereen in Europa heeft gelijke toegang tot de beste geneesmiddelen.

Bronnen

Hendrickx, R. Medicatie. Geraadpleegd op 17 augustus 2011 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/medicatie.

Naslagwerken

 

medicament

medicatie

medicijn

Grote Van Dale (2005)

(het, meestal mv.; -en) (m.n. farmaceutisch) geneesmiddel, syn. artsenij, medicijn

Behandeling met, voorschrijving van geneesmiddelen

(de&het; -en) geneesmiddel, medicament

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 geneesmiddel

1 voorgeschreven geneesmiddelen

[het, de~, ~en] 1 geneesmiddel

Verschueren (1996)

geneesmiddel, artsenij

het voorschrijven en toedienen van medicamenten, geneeswijze

v./m., nu ook o. 1 Eig. geneesmiddel

Koenen (2006)

o -en geneesmiddel

v -s 1 het voorschrijven van geneesmiddelen (…) 2 het toedienen ervan 3 de voorgeschreven, de toegediende geneesmiddelen

v(m) en o -en 1 geneesmiddel

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 164

-

[wordt afgekeurd] geneesmiddelen, medicijnen. - wel: het voorschrijven van en behandelen met geneesmiddelen

-

Taalwijzer (2000), p. 211

[bij medicijnen] (v,m, o, mv) of medicamenten (o, mv) nemen of innemen: het kan allebei

-

[bij medicijnen] (v,m, o, mv) of medicamenten (o, mv) nemen of innemen: het kan allebei

Stijlboek VRT (2003), p. 157

-

Medicatie betekent: behandeling met geneesmiddelen, voorschrijving van geneesmiddelen. Niet gebruiken voor: geneesmiddelen, medicijnen, medicamenten, pillen, drankjes.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

-

in België niet alleen behandeling met medicijnen, voorschrift van geneesmiddelen, maar ook: geneesmiddelen, medicijnen, medicamenten, pillen, drankjes.

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

geneesmiddel

behandeling met of het voorschrijven van geneesmiddelen

de [-en]1 geneesmiddel

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

geneesmiddel

Behandeling met of het voorschrijven van geneesmiddelen

de [-en] 1 geneesmiddel