Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Uurregeling / dienstregeling / openingstijden

Vraag

Is het woord uurregeling correct?

Antwoord

Uurregeling is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn dienstregeling of openingstijden.

Toelichting

Voor de regeling van de vertrek- en aankomsttijden van openbaar vervoer wordt in de standaardtaal in België het woord uurregeling gebruikt. In de standaardtaal in het hele taalgebied is dienstregeling gebruikelijk, of (vertrek- en aankomst)tijden voor de concrete tijden.

(1a) Door het slechte weer rijden de Eurostartreinen tot zondag volgens een beperkte uurregeling. [standaardtaal in België]

(1b) Door het slechte weer rijden de Eurostartreinen tot zondag volgens een beperkte dienstregeling.

(2a) Bij de bushalte op het Fochplein kun je de uurregeling van bus 370 raadplegen. [standaardtaal in België]

(2b) Bij de bushalte op het Fochplein kun je de dienstregeling van bus 370 raadplegen.

(2c) Bij de bushalte op het Fochplein kun je de vertrektijden van bus 370 raadplegen.

Ook voor de regeling die bepaalt wanneer het publiek bij een instelling of in een winkel terecht kan, wordt in de standaardtaal in België van uurregeling gesproken, zij het in mindere mate. In de standaardtaal in het hele taalgebied wordt meestal (openings)tijden gebruikt.

(3a) Nu de zomervakantie voorbij is, is onze openbare bibliotheek weer geopend volgens de gewone uurregeling. [standaardtaal in België]

(3b) Nu de zomervakantie voorbij is, is onze openbare bibliotheek weer geopend op de gewone tijden.

(4a) Op sommige dagen heeft het zwembad een aparte uurregeling voor scholen. [standaardtaal in België]

(4b) Op sommige dagen heeft het zwembad aparte openingstijden voor scholen.

Zie ook

Openingsuren / openingstijden

Bronnen

VRT.Taalnet. Uurregeling / uurrooster. Geraadpleegd op 1 december 2010 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/uurregeling-uurrooster.

Naslagwerken

 

uurregeling

dienstregeling

Grote Van Dale (2005)

(alg. Belg. N.) regeling van dienst-, les- of werktijden

1 regeling van de werkzaamheden van een (openbare) instelling 2 regeling der uren van vertrek en aankomst van de treinen, boten enz. 3 boekje waarin de dienstregeling (1, 2) gedrukt staat

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 regeling van de vertrek- en aankomsttijden van openbaar vervoer, syn. uurrooster (…) 2 boekje waarin de vertrek- en aankomsttijden van het openbaar vervoer afgedrukt staan

Verschueren (1996)

-

2. Inz. a. regeling betreffende de dienst van openbare vervoersmiddelen: de – van de spoorwegen. b. Metn. tabel, boekje of diskette met deze regeling.

Koenen (2006)

-

1 regeling betreffende de werkzaamheden ve al of niet openbare instelling; 2 de lijst met deze regeling: de nieuwe ~ vd KLM, vd spoorwegen; zomerdienstregeling, winterdienstregeling

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 287

[wordt afgekeurd] dienstregeling, (dienst)rooster.

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 270

[wordt afgekeurd] 'Uurregeling' en andere soortgelijke samenstellingen ('uurrooster, uurtabel') zijn niet gangbaar. Naar gelang van de context gebruikt men dienstregeling, lesrooster, rooster.
- De dienstregeling geeft een overzicht van de tijden van vertrek en aankomst van de treinen en andere vervoersmiddelen. (…)

In scholen geeft het lesrooster aan hoe de lessen zijn verdeeld.
- De lerares heeft niet zo'n goed rooster.

In ziekenhuizen e.d. werkt het personeel volgens een dienstrooster.
- Het dienstrooster regelt de tijdsverdeling voor de medewerkers van de betrokken dienst.

[bij uurregeling, wordt afgekeurd] 'Uurregeling' en andere soortgelijke samenstellingen ('uurrooster', 'uurtabel') zijn niet gangbaar. Naar gelang van de context gebruikt men dienstregeling, lesrooster, rooster.

 

Taalwijzer (2000), p. 102

[bij dienstregeling] (niet: uurregeling)

dienstregeling is de regeling van de dienst, inz. de regeling van de vertrek- en aankomsttijden van treinen, bussen enz. (…) Sedert zondag rijden de Nederlandse Spoorwegen volgens de nieuwe dienstregeling (VK 30-05-95).

Stijlboek VRT (2003), p. 250

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands zijn: dienstregeling (van het openbaar vervoer) (…)

[bij uurregeling, wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands zijn: dienstregeling (van het openbaar vervoer) (…)

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

dienstregeling

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

BN dienstregeling (van het openbaar vervoer)

2 lijst van aankomst- en vertrektijden van openbaarvervoersmiddelen

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

BN ook dienstregeling (van het openbaar vervoer)

2 lijst van aankomst- en vertrektijden van openbaarvervoersmiddelen