Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Brug (de - was dicht / open)

Vraag

Als bedoeld wordt dat de weggebruiker de brug niet over kon, is de juiste uitdrukking dan De brug was open of De brug was dicht?

Antwoord

Correct is: De brug was open.

Toelichting

Als een brug dicht is, kunnen weggebruikers eroverheen. Daarom is De brug was open logisch correct. In de praktijk gebruiken veel mensen echter De brug was dicht om aan te geven dat de brug was afgesloten voor weggebruikers. In zo'n geval is echter meestal de brug niet dicht, maar zijn de slagbomen dicht.

Naslagwerken

Schrijfwijzer (1995), p. 12