Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Overmaken (informatie -)

Vraag

Is informatie overmaken correct?

Antwoord

Ja, informatie overmaken is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is bijvoorbeeld informatie doorgeven of informatie bezorgen.

Toelichting

Overmaken is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenissen 'iets opnieuw maken' en 'geld overzenden'.

(1) Te slordig geschreven huiswerk zul je moeten overmaken.

(2) Ik heb het bedrag gisteren op je rekening overgemaakt.

In België wordt overmaken in de betekenis 'doen toekomen' ook in andere betekenissen dan 'geld overzenden' gebruikt. In zakelijke contexten wordt in België bijvoorbeeld vaak informatie overmaken, een brief overmaken, gegevens overmaken enzovoort gebruikt. Die combinaties zijn standaardtaal in België. Ze komen vooral voor in geschreven taal.

(3a) Het Witte Huis gaat vertrouwelijke documenten overmaken aan een commissie die de aanslagen van 11 september onderzoekt. [standaardtaal in België]

(4a) Geïnteresseerden kunnen hun gegevens overmaken aan de cultuurdienst van de gemeente. [standaardtaal in België]

In de betekenis 'doen toekomen' zijn onder meer de volgende werkwoorden standaardtaal in het hele taalgebied: bezorgen, doorgeven, meedelen, overbrengen en toezenden.

(3b) Het Witte Huis zal vertrouwelijke documenten bezorgen aan een commissie die de aanslagen van 11 september onderzoekt.

(4b) Geïnteresseerden kunnen hun gegevens doorgeven aan de cultuurdienst van de gemeente.

Bijzonderheid

In België wordt overmaken soms ook gebruikt in combinatie met woorden als groeten, wensen en felicitaties. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die die combinaties afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of groeten overmaken, wensen overmaken enzovoort tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(5a) Wil je mijn groeten overmaken aan de collega’s? (in België, status onduidelijk)

(5b) Wil je mijn groeten overbrengen aan de collega’s?

Zie ook

Klacht neerleggen / klacht indienen / een klacht neerleggen / een klacht indienen

Bronnen

Hendrickx, R. (2001) Overmaken. Geraadpleegd op 2 oktober 2009 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/overmaken .

Naslagwerken

 

overmaken

Grote Van Dale (2005)

1 doen toekomen, syn. overzenden: geld per postwissel overmaken

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (een bedrag) op een andere bank- of girorekening overbrengen 3 (Belg.) (iemands groeten) overbrengen

Verschueren (1996)

2. (geld of geldenswaardig papier) doen toekomen, verzenden

Koenen (2006)

2 overzenden: iem geld ~

Kramers (2000)

2 (van geld) zenden, gireren; 3 ZN (van berichten, brieven e.d.) toesturen, toezenden, doorgeven; (een vraag, zaak) voorleggen; (opmerkingen) doorspelen; (een suggestie) doen; (groeten) overbrengen

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p.

een brief, een kopie -, toesturen, doorsturen, doorgeven (verder sturen); de groeten -, overbrengen, doen; een suggestie -, doen; een vraag -, voorleggen

Correct Taalgebruik (2006), p. 191

Met betrekking tot het overzenden, het doen toekomen van geld of geldswaarden (effecten, goud) is overmaken correct. (…) De betekenis van overmaken is veel beperkter dan die van het Franse transmettre, dat we weergeven met meedelen, toezenden, bezorgen, overhandigen, overdragen, overbrengen, doorgeven, opsturen, toesturen, doen toekomen, voorleggen.

Taalwijzer (2000), p. 253

Niet te verwarren met *overbrengen; overmaken wordt inz. gebezigd in verband met geld of geldswaardige papieren.

Stijlboek VRT (2003), p. 186

Algemeen Nederlands is: geld overmaken. Niet gebruiken voor: meedelen, toezenden, bezorgen, overhandigen; overdragen, overbrengen, doorgeven, opsturen, doen toekomen, voorleggen.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

In België niet alleen gebruikt voor geld ook:

  • documenten overhandigen, bezorgen, opsturen

  • een vraag of een zaak voorleggen

  • de groeten doen, overbrengen

  • dank betuigen

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

BN, schrijftaal (van berichten, brieven e.d.) toesturen, toezenden, doorgeven; (een vraag, zaak) voorleggen; (opmerkingen) doorspelen; (een suggestie) doen; (groeten) overbrengen