Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Foto's trekken / foto's nemen / foto's maken

Vraag

Is de combinatie foto’s trekken correct?

Antwoord

Nee, foto’s trekken is geen standaardtaal. In de standaardtaal gebruiken we foto’s nemen, foto’s maken of fotograferen.

Toelichting

In België wordt vaak foto’s trekken (van iets of iemand) of een foto trekken (van iets of iemand) gebruikt. Die combinaties behoren niet tot de standaardtaal. Ook iemand of iets trekken is geen standaardtaal.

(1) Van die brug wil ik wel een foto trekken. (in België, geen standaardtaal)

(2) Hoeveel foto’s heb jij getrokken op reis? (in België, geen standaardtaal)

(3) Hij heeft van foto’s trekken zijn beroep gemaakt. (in België, geen standaardtaal)

(4) Ik ben de voorkant van de kerk vergeten te trekken. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal worden de volgende combinaties gebruikt: een foto nemen of maken (van iemand of iets), foto’s nemen of maken (van iemand of iets), (iemand of iets) fotograferen, (iets of iemand) op de foto zetten.

(5) Zou je even een foto van me willen nemen?

(6) Met dat fototoestel kun je heel mooie foto’s maken.

(7) Ze wil alleen nog gefotografeerd worden door topfotografen.

Bronnen

Hendrickx, R. (2001) Trekken (foto's -) *. Geraadpleegd op 12 december 2009 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/foto-een-trekken .

Naslagwerken

 

foto’s trekken

foto’s nemen, maken

Grote Van Dale (2005)

[bij foto] (Belg.N., niet alg.) foto’s trekken

[bij foto] foto’s nemen, maken

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij foto] 2 (…) (Belg., niet alg.) een foto1 trekken van iem. of iets

[bij foto] 2 (…)een foto1 maken/nemen van iem. of iets, iem./iets fotograferen

Verschueren (1996)

[bij trekken] 8 Z.N. fotograferen

[bij foto] een – van iemand of iets maken

Koenen (2006)

-

[bij foto] (…) een ~ nemen van iem, iets

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 279

[bij trekken, wordt afgekeurd] iem., iets -, fotograferen, een foto maken, nemen van iem., iets; een foto -, maken, nemen

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 258

[bij trekken, wordt afgekeurd] ‘Trekken’ is niet gebruikelijk in zinnen als: (…) Foto’s maken.

-

Stijlboek VRT (2003), p. 90

[bij foto] Algemeen Nederlands zijn: een foto maken, een foto nemen. Niet: ] *een foto trekken.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij trekken]

- iemand trekken, fotograferen
- een foto trekken, een foto maken, fotograferen

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[bij trekken] 20 BN fotograferen: een portret ~

[bij fotograferen] foto’s maken