Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gevang / gevangenis

Vraag

Wat is juist: De moordenaar schreef een boek over zijn leven in het gevang of De moordenaar schreef een boek over zijn leven in de gevangenis?

Antwoord

Alleen gevangenis is standaardtaal in het hele taalgebied. In België komt gevang vooral voor in gesproken taal; het woord behoort er niet tot de standaardtaal. Gevang is wel standaardtaal in Nederland. Het wordt er vooral gebruikt in informele taal.

Toelichting

Hoewel veel naslagwerken gevang en gevangenis als synoniemen van elkaar opnemen, is alleen gevangenis standaardtaal in het hele taalgebied. In België wordt het woord gevang vooral in de gesproken taal gebruikt. Het behoort er niet tot de standaardtaal.

(1) Ooit begon hij als veelbelovend bokser, maar hij werd crackverslaafd, belandde in de gevangenis en later op straat.

(2) 'Als hij zo doorgaat, eindigt hij nog in het gevang!', mompelde ze. (in België, geen standaardtaal)

In Nederland behoort gevang wel tot de standaardtaal. Het woord komt er vooral voor in informeel taalgebruik. Vaak heeft gevang er ook een ironische bijklank.

(3) Een rechter bepaalde vrijdag dat 'la Hilton' weer het gevang in moest. [standaardtaal in Nederland] (informeel)

Zie ook

Betichte / beklaagde / beschuldigde
Sanctioneren /straffen / een sanctie treffen / een sanctie opleggen

Naslagwerken

 

gevang

Grote Van Dale (2005)

1 gevangenis

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 gevangenis

Verschueren (1996)

Volkst. gevangenis

Koenen (2006)

gevangenis

Kramers (2000)

gevangenis

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 100

(minder gebr. naast:) gevangenis

Taalwijzer (2000), p. 138

is volkomen ingeburgerd als syn. van gevangenis, al noemt Van Dale het nog gewestelijk

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

gevangenis: in het ~ zitten