Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Op vraag van / op verzoek van

Vraag

Welke zin is correct: Op verzoek van de klant zijn we ook op zondag open of Op vraag van de klant zijn we ook op zondag open?

Antwoord

Op verzoek van is standaardtaal in het hele taalgebied; op vraag van is standaardtaal in België.

Toelichting

De vaste combinatie op vraag van, die uitdrukt wie om iets verzoekt, is standaardtaal in België.

(1) McDonald's zet meer groente en fruit op het menu op vraag van jonge moeders. [standaardtaal in België]

(2) Op vraag van de bezoekers zal het cultuurcentrum voortaan rookvrij zijn. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is op verzoek van of op last van. Op last van is veel sterker: het drukt een bevel of een gebod uit.

(3) Op verzoek van mijn collega heb ik de tekst aangepast.

(4) Op last van het parket werd zijn bromfiets voor vijftien dagen in beslag genomen.

Zie ook

Aanvraag om / van / voor / tot
Vragen / verzoeken

Bronnen

Hendrickx, R. Vraag (op - van)*. Geraadpleegd op 31 juli 2009 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/vraag-op-van.

Naslagwerken

 

op vraag van

op verzoek van

Grote Van Dale (2005)

[bij vraag] 7 (Belg.N., niet alg.) op vraag van – [leenvertaling van Fr. à la demande de], op verzoek van -

[bij verzoek] 1 vraag om iets te doen of te laten; keer of gelegenheid dat men iets verzoekt, syn. bede (…) op verzoek van mijn broer  

Verschueren (1996)

-

[bij verzoek] het verzoeken, vragen: (…) op – van N.

Koenen (2006)

-

[bij verzoek] (…) 2 vraag, bede: iets doen op ~ (of: ten~e) van iem

Kramers (2000)

-

[bij verzoek] vraag om iets: op ~ van

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 311

[bij vraag, wordt afgekeurd] op – van de heer Wouters, op verzoek van, op last van

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 306

[bij vraag, wordt afgekeurd] De zegswijze 'op vraag van' kan niet worden gebruikt als men bedoelt: op verzoek van, op last van. Het Franse 'demande', dat in beide betekenissen bruikbaar is, heeft hier kennelijk model gestaan.

-

Taalwijzer (2000), p. 219

[zie bij verzoek]

De correcte uitdrukking is: op verzoek van (iem.) (niet: op vraag van; vgl. Fr. sur la demande de)

Stijlboek VRT (2003), p. 263

[bij vraag, op ~ van, wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: op verzoek van, op last van (als het om een bevel gaat), op aanvraag van, op uitnodiging van.

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

-

[bij verzoek] vraag om iets (…) op ~ van