Op zak steken / in zijn zak steken

Op zak steken / in zijn zak steken

Vraag

Is (iets) op zak steken, bijvoorbeeld in de zin De eigenaar van de firma heeft de btw op zak gestoken correct?

Antwoord

Ja, in die betekenis is iets op zak steken standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is iets in zijn zak steken.

Toelichting

In de betekenis ‘iets voor zichzelf houden’ of ‘zich iets toe-eigenen’ bestaat in de standaardtaal in het hele taalgebied de uitdrukking iets in zijn zak steken.

(1) De winst mag je in je zak steken.

(2) Ivo kon tijdens zijn eerste toernooi toch al drie overwinningen in zijn zak steken.

In de standaardtaal in België wordt met dezelfde betekenis soms de uitdrukking iets op zak steken gebruikt.

(3) Na drie maanden stage kun je dan het diploma van kapper op zak steken. [standaardtaal in België]

(4) De winnaar zal 200 euro op zak steken. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

In de standaardtaal in Nederland kan de uitdrukking in z’n zak steken ook in een figuurlijke betekenis gebruikt worden om aan te geven dat men een bepaalde opmerking van iemand anders heel raak vindt. De uitdrukking wordt dan altijd met dat gecombineerd.

(5)   Dat kon ik in m’n zak steken. [standaardtaal in Nederland]

(6)   Steek dat maar in je zak! [standaardtaal in Nederland]

Bronnen

Wouden, T. van der (1998). Verboden op het werk te komen. Klein woordenboek van Vlaamse taal- en andere eigenaardigheden.Enschede: SIWU. (pp. 97, 140)

Naslagwerken

Nemen de uitdrukking op zak steken niet op.

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,woordgebruiktao_adv (C)
627
j
correctheid,uitdrukkingen,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel
01 January 2004
23 August 2013