Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kaderen in

Vraag

Is de combinatie kaderen in correct in de volgende zin: De Nacht van het Museum kadert in een actie om kunst naar het grote publiek te brengen?

Antwoord

Kaderen in is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder andere passen in, deel uitmaken van, onderdeel zijn van.

Toelichting

De werkwoordelijke combinatie kaderen in is standaardtaal in België. Kaderen kan zowel onovergankelijk als overgankelijk gebruikt worden.

Het vaakst wordt kaderen in onovergankelijk gebruikt.

(1a) De komst van zeven Braziliaanse jongeren naar onze school kadert in een uitwisselingsproject met Latijns-Amerika. [standaardtaal in België]

(2a) De huiszoekingen kaderen in een grootschalig drugsonderzoek door de Nederlandse politie. [standaardtaal in België]

(3a) De ontmoeting met de EU-leiders kadert in de eerste Europese rondreis van Obama. [standaardtaal in België]

In de standaardtaal in het hele taalgebied worden in onovergankelijke betekenis de volgende synoniemen van kaderen in gebruikt: horen bij, passen in, overeenkomen met, deel uitmaken van, onderdeel zijn van.

(1b) De komst van zeven Braziliaanse jongeren naar onze school maakt deel uit van een uitwisselingsproject met Latijns-Amerika.

(2b) De huiszoekingen horen bij een grootschalig drugsonderzoek door de Nederlandse politie.

(3b) De ontmoeting met de EU-leiders is onderdeel van de eerste Europese rondreis van Obama.

In overgankelijk gebruik is kaderen in synoniem met: in overeenstemming brengen met, plaatsen (in een geheel, een groter verband), laten aansluiten bij.

(4a) We moeten onze initiatieven kaderen in het pedagogische beleid van de school. [standaardtaal in België]

(4b) We moeten onze initiatieven laten aansluiten bij het pedagogische beleid van de school.

Zie ook

Inkaderen / inlijsten (een schilderij -)
Omkadering

Bronnen

VRT.Taalnet. Kaderen. Geraadpleegd op 26 juli 2009 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/kaderen.

Naslagwerken

 

kaderen in

Grote Van Dale (2005)

[bij kaderen] (Belg.N, niet alg.) 1 (onoverg.) kaderen in -, passen bij, overeenkomen met, stroken met, passen in – 2 (overg.) kaderen in -, voegen in, plaatsen in, in verband brengen met, laten aansluiten bij -

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij 1kaderen in] 1 (Belg., niet alg.) passen in, verband houden met, deel uitmaken van (een groter geheel)
[bij 2kaderen in] 1 (Belg., niet alg.) inpassen, plaatsen in (een groter verband), laten aansluiten bij

Verschueren (1996)

[bij kaderen] Z.N. 1. Onoverg. Overeenkomen met, passen bij (een geheel) (…) 2. Overg. In overeenstemming brengen met, plaatsen (in een geheel)

Correct Taalgebruik (2006), p. 128

[bij kaderen, wordt afgekeurd] Het werkwoord ‘kaderen in’ wordt soms naar Frans model gebruikt om aan te geven dat iets past in of bij iets, erbij aansluit, ermee in overeenstemming is. We kunnen het door deze of andere werkwoorden of zegswijzen vervangen.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 132

[bij kaderen, wordt afgekeurd] – in, passen bij, in, stroken met, verband houden met; plaatsen in.

Stijlboek VRT (2003), p. 133

[bij kaderen, wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: ergens in passen, ergens bij passen, ergens bij aansluiten, ergens mee in overeenstemming zijn, een onderdeel zijn van, deel uitmaken van, in het kader passen van.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij kaderen]

  • overeenkomen met, passen in, passen bij een geheel, een onderdeel zijn van
  • in overeenstemming brengen met, plaatsen in een geheel, laten aansluiten bij
Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[bij kaderen] BN 1 plaatsen in een groter geheel, doen uitkomen: hoe kunnen we de verkeersveiligheid ~ in het beleid? 2 passen bij, overeenkomen met, in overeenstemming zijn met, passen in het kader van: deze verdachtmaking kadert volledig in de oorlogssfeer die tussen de twee sportgroepen woedt