Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vervaldatum / houdbaarheidsdatum

Vraag

Wat is juist: De houdbaarheidsdatum van de tiramisu staat op het dekseltje of De vervaldatum van de tiramisu staat op het dekseltje?

Antwoord

Houdbaarheidsdatum is standaardtaal in het hele taalgebied. Vervaldatum, in de betekenis 'houdbaarheidsdatum van voedsel', is standaardtaal in België.

Toelichting

In de standaardtaal wordt houdbaarheidsdatum gebruikt voor de 'datum die aangeeft tot wanneer voeding houdbaar is'. Het gebruik van vervaldatum is in die betekenis standaardtaal in België. In België wordt soms ook versheidsdatum gebruikt, maar dat woord behoort niet tot de standaardtaal.

(1) Voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is, kun je maar beter weggooien.

(2) Het is verplicht een vervaldatum op etenswaren te vermelden. [standaardtaal in België]

(3) De reportage toonde hoe er bij dat bedrijf werd geknoeid met de versheidsdatum van het vlees. (in België, geen standaardtaal)

Om te verwijzen naar de einddatum voor de geldigheid van documenten of voor rechten of plichten worden in de standaardtaal het hele taalgebied vervaldatum en vervaldag gebruikt.

(4) Onze aandelen hebben geen vervaldatum / vervaldag, ze zijn onbeperkt geldig.

(5) Op je treinabonnement staat de vervaldatum / vervaldag vermeld.

(6) Als de factuur niet op de vervaldatum / vervaldag betaald is, dan sturen we u een herinnering.

Bronnen

Hendrickx, R. Vervaldatum / houdbaarheidsdatum. Geraadpleegd op 13 maart 2009 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/vervaldatum-houdbaarheidsdatum.

Naslagwerken

 

vervaldatum

versheidsdatum

houdbaarheidsdatum

Grote Van Dale (2005)

dag waarop een wissel of enige andere verbintenis voldaan moet worden

-

datum tot wanneer een levensmiddel e.d. uiterlijk houdbaar is

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 dag waarop een wissel of een andere verbintenis voldaan moet worden

-

1 datum op de verpakking van levensmiddelen, geneesmiddelen e.d. die aangeeft tot wanneer het product houdbaar is

Verschueren (1996)

[bij vervaldag, vervaldatum] 1. dag waarop een wissel vervalt 2. datum voorzien voor de betaling van een schuldvordering (coupons, huur, pacht enz.)

-

-

 

Koenen (2006)

[bij vervaldag, -datum] Dag waarop voldoening ve schuld, m.n. betaling ve wissel

-

[bij houdbaarheid] 2 gebruikstijd, periode van duur: ~ van bloemen enz.; ~sdatum