Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gamma

Vraag

Is het woord gamma correct in een breed gamma aan kerstartikelen?

Antwoord

Ja, gamma is hier correct.

Toelichting

Oorspronkelijk had gamma als betekenis 'geordende reeks van zaken die abstract zijn', bijvoorbeeld een kleurengamma of een gamma aan keuzemogelijkheden.

(1) Alle verfsoorten zijn leverbaar in een gamma van meer dan tienduizend kleuren.

(2) Met taal kunnen we een heel gamma van menselijke gevoelens, stemmingen en emoties uitdrukken.

Tegenwoordig wordt gamma ook gebruikt om een ruime keuze van gelijksoortige concrete zaken te benoemen, bijvoorbeeld een gamma van boeken of een gamma van producten. Vooral in België is gamma in die betekenis gangbaar. Synoniemen zijn waaier, assortiment, aanbod, keuze, spectrum, scala en palet.

Gamma kan zowel met het voorzetsel van als met aan gecombineerd worden.

(3) In de kraampjes rond de ijspiste bieden handelaars een breed gamma van kerstartikelen en lekkernijen aan.

(4) Steeds meer kledingmerken profileren zich met een gamma aan producten van biologisch katoen.

Bijzonderheid

Gamma kan in deze betekenissen als het-woord en als de-woord gebruikt worden.

Zie ook

Scala van / aan artikelen

Bronnen

Onze Taal. Een scala aan/van mogelijkheden? Geraadpleegd op 1 april 2009 via http://www.onzetaal.nl/advies/scala.php.

Naslagwerken

 

gamma

Grote Van Dale (2005)

II (…) 2 (fig.) een naar sterkte, intensiteit enz. geordende reeks

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

4 naar sterkte, intensiteit enz. geordende reeks, syn. scala

Verschueren (1996)

B. ook o. Metn. 1. (…) Muz. toonladder. 2. Metf. harmonische, doorlopende reeks van alle soorten en gradaties, uiteenlopend geheel: een – van verschillende opvattingen. Syn. scala, spectrum, waaier

Koenen (2006)

3 (harmonisch gerangschikte) reeks: ~ kleuren

Kramers (2000)

4 een geordende reeks van abstracte zaken: een ~ van mogelijkheden; 5 ZN een hoeveelheid, een ruime keuze van gelijksoortige zaken; assortiment, reeks, serie: een ~ brood, boeken, diepvriezers

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 89

(minder gebr. naast:) assortiment, serie, reeks, verschillende modellen (van auto's en andere producten) (…) een – kleuren, mogelijkheden

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

reeks, serie, assortiment, ruime keus