Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Grootteorde / ordegrootte / orde van grootte

Vraag

Is het in (de) ordegrootte van, in (de) grootteorde van, of in (de) orde van grootte van?

Antwoord

Al deze vormen zijn correct.

Toelichting

De gewoonste combinatie is in de orde van grootte van. Daarnaast is zowel in de ordegrootte van als in de grootteorde van gangbaar als 'de omvang bij benadering' wordt bedoeld. Ordegrootte is gebruikelijker in Nederland, grootteorde in België.

(1) Jouw salaris ligt niet in dezelfde grootteorde als dat van de directeur.

(2) U moet een investering doen in de ordegrootte van vijf miljoen euro.

(3) De toelage voor de deelnemers is geraamd op 480 euro, in de orde van grootte van het huidige minimumloon.

Zie ook

Vertaler-tolk / tolk-vertaler

Naslagwerken

 

ordegrootte

grootteorde

Woordenlijst (2005)

-

grootteorde

Grote Van Dale (2005)

1 omvang bij benadering, orde van grootte

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 106

-

 

[wordt afgekeurd] van dezelfde -, van dezelfde orde van grootte