Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Lijn / linie (over de hele -)

Vraag

Wat is correct: Politici hebben over de hele lijn afgedaan of Politici hebben over de hele linie afgedaan?

Antwoord

Over de hele lijn is standaardtaal in het hele taalgebied. De combinatie wordt vooral gebruikt in België. Over de hele linie is standaardtaal in Nederland.

Toelichting

De combinatie over de hele lijn wordt in het hele taalgebied als standaardtaal beschouwd, maar ze wordt vooral gebruikt in België. Over de hele linie is standaardtaal in Nederland.

(1) De criminaliteit steeg over de hele linie met vijf procent. [standaardtaal in Nederland]

(2) Over de hele linie is het aantal verkeersdoden in Nederland licht gedaald. [standaardtaal in Nederland]

(3) De plastisch chirurg werd over de hele lijn vrijgesproken.

(4) Het evenement was een succes over de hele lijn.

Naslagwerken

 

over de hele lijn

over de hele linie

Grote Van Dale (2005)

-

[bij linie] 6 (…) over de hele linie, in alle onderdelen, in het algemeen: hij is over de hele linie achteruitgegaan
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij linie] 5 (…) over de hele linie in alle onderdelen, opzichten

Verschueren (1996)

[bij lijn] 6. weg waarlangs iemand of iets zich beweegt: (…) er is vooruitgang over de hele -

[bij linie] c. reeks van naaste elkaar gelegen stellingen, door een legermacht ingenomen: er begon over de hele – een hevig gevecht; over de hele -, ook Fig. op alle punten, in ieder opzicht

Koenen (2006)

-

[bij linie] 2 (…) over de gehele ~ op alle punten; globaal

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 157

[bij lijn, wordt afgekeurd] over de hele -, over de hele linie

-

Taalwijzer (2000), p. 203

[bij linie] niet: over de hele *lijn

[bij linie] Correct is: over de (ge)hele linie, d.w.z. op alle punten

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij lijn] op/over de hele lijn gelijk hebben, over de hele linie

-