Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Onuitgegeven / ongekend

Vraag

Is onuitgegeven correct in de betekenis 'volkomen nieuw, nooit gezien', bijvoorbeeld in een onuitgegeven politiek jaar?

Antwoord

In die betekenis is onuitgegeven standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn origineel, volkomen nieuw, ongekend, nooit eerder vertoond/gebeurd, nooit gezien.

Toelichting

Onuitgegeven is standaardtaal in de betekenis 'niet uitgegeven, niet gepubliceerd'.

(1) In het voorjaar verschijnt een nieuwe cd met onuitgegeven nummers.

(2) De biografie bevat ook een aantal onuitgegeven foto's uit zijn jeugd.

Onuitgegeven is daarnaast standaardtaal in België in de betekenis 'volkomen nieuw, nooit gezien'.

(3a) Het nieuwe discussieprogramma wordt gepresenteerd door het onuitgegeven duo Martine en Kobe. [standaardtaal in België]

(4a) We kregen in twee weken tijd meer dan drieduizend reacties. Dat is onuitgegeven! [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn ongekend, origineel, nooit eerder vertoond/gebeurd en nooit gezien.

(3b) Het nieuwe discussieprogramma wordt gepresenteerd door het originele duo Martine en Kobe.

(4b) We kregen in twee weken tijd meer dan drieduizend reacties. Dat is ongekend/nooit gezien!

Bronnen

Hendrickx, R. Onuitgegeven. Geraadpleegd op 24 april 2008 via http://vrttaal.net/taaldatabanken_master/algemeen/home.shtml.

Naslagwerken

 

onuitgegeven

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 (Belg., niet alg.) origineel, volslagen nieuw, nog niet eerder vertoond

Verschueren (1996)

2. niet in het licht gegeven, niet gepubliceerd: - documenten

Koenen (2006)

bn niet in druk verschenen

Kramers (2000)

niet in druk verschenen

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 190

[wordt afgekeurd] een – oplossing, originele, volkomen nieuwe. – WEL: nog niet gepubliceerd.

Stijlboek VRT (2003), p. 181

Onuitgegeven betekent: niet uitgegeven, niet gepubliceerd. (…) Niet gebruiken voor: ongekend, nooit gezien (Belgisch Nederlands), nog nooit vertoond, nooit eerder vertoond, nooit eerder gebeurd, nieuw.