Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Therapeut (uitspraak)

Vraag

Spreek je de laatste lettergreep van therapeut uit als [puit] of als [peut]?

Antwoord

Therapeut wordt op twee manieren uitgesproken: als [teerapeut], met [eu] zoals in leut, en als [teerapuit], met [ui] zoals in buit. De uitspraak met [ui] komt alleen in Nederland voor. De uitspraak met [eu] is vooral in België gebruikelijk.

Toelichting

In een aantal woorden van Griekse herkomst kan de eu als [ui] worden uitgesproken, bijvoorbeeld in eucharistie, eufemisme, euforie, euthanasie, farmaceutica, leukemie, pseudoniem, therapeut. De uitspraak met [ui] zou gebruikelijk geweest zijn in het Oudgrieks. De [ui]-uitspraak komt alleen voor in Nederland, bij woorden waarbij het Griekse karakter nog wordt aangevoeld. In België is de [eu]-uitspraak gebruikelijk.

Niet alle Griekse woorden met eu hebben in Nederland ook een uitspraak met [ui]. Woorden als Europa en reuma worden ook in Nederland meestal met [eu] uitgesproken. Allicht worden deze woorden niet meer bewust als Griekse leenwoorden aangevoeld.

Zie ook

Weergave van uitspraak (algemeen)

Bronnen

Onze Taal. Therapeut (uitspraak). Geraadpleegd op 18 maart 2008 via http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/therapeut.

Sijs, N. van der (2006). Groot Leenwoordenboek. Utrecht: Van Dale Lexicografie.

Naslagwerken

[terapuit] [terapeut]
Grote Van Dale (2005)

x

x

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

x

x

Verschueren (1996)

x

x

Stijlboek VRT (2003), p. 238

x (In Nederland)

x

Uitspraakwoordenboek (2000)

x (ook Ned.)

x