Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Voetpad / stoep / trottoir

Vraag

Wat is de correcte benaming voor de betegelde ruimte tussen de rijweg en de huizenrij in de bebouwde kom: stoep, trottoir of voetpad?

Antwoord

Stoep, trottoir en voetpad zijn alle drie correct in die betekenis. Voetpad heeft ook de algemenere betekenis 'een al dan niet verhard pad voor voetgangers'.

Toelichting

In de Nederlandse en Belgische verkeerswetgeving wordt trottoir gebruikt in de betekenis 'betegelde ruimte tussen de rijweg en de huizenrij in de bebouwde kom'. Stoep is een gebruikelijk synoniem voor trottoir.

(1) Fietsers van minder dan 9 jaar mogen evenwel in alle omstandigheden de trottoirs en verhoogde bermen volgen (…). (Belgische wegcode, artikel 9).

(2) Ik loop met één been op de stoep en één been in de goot.

Voetpad heeft de algemene betekenis 'een al dan niet verhard pad voor voetgangers', maar het wordt in de omgangstaal ook vaak gebruikt in de specifieke betekenis van stoep of trottoir. In de Nederlandse verkeerswet heeft voetpad de algemene betekenis. In de Belgische verkeerswet komt het begrip voetpad niet voor.

(3) Het kronkelende voetpad leidde ons naar de ruïne van het kasteel.

(4) Mogen kinderen op het voetpad fietsen?

Bronnen

De Wegcode (1975). Geraadpleegd op 9 januari 2008 via http://www.wegcode.be.
Wegenverkeerswet (1994). Geraadpleegd op 9 januari 2008 via http://wetten.overheid.nl/.

Naslagwerken

voetpad stoep trottoir
Grote Van Dale (2005) 1 alleen voor voetgangers begaanbaar of bestemd pad: verhoogd voetpad, (ook alleen) voetpad, trottoir, stoep 2 (gew.) smal pad, syn. weggetje 3 geplaveide verhoging langs de voorgevel van de huizen van een straat, syn. trottoir verhoogd en bestraat voetpad naast de rijweg, syn. stoep
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 alleen voor voetgangers begaanbaar of bestemd pad, hyponiem stoep 1 geplaveide strook langs een straat voor voetgangers, hyperoniem voetpad, synoniem trottoir 1 verhoogd voetpad naast de rijweg, synoniem stoep
Verschueren (1996) smal pad voor voetgangers. Syn. voetweg 1. verhoogde strook vóór de huizen in een straat, trottoir verhoogde stoep naast een weg, inz. langs de huizen van een straat
Koenen (2006) smal pad voor voetgangers 1 ruimte tussen huis en straat verhoogd en bestraat voetpad langs de huizen ve straat
Kramers (2000) 1 pad voor voetgangers; 2 ZN trottoir, stoep 2 trottoir verhoogd voetpad langs huizen, bruggen en kaden, stoepstraat
Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 306 [wordt afgekeurd] trottoir, stoep. – WEL: (alleen voor voetgangers begaanbaar of bestemd) pad door veld, bos en park - -
Correct Taalgebruik (2006), p. 294 Stoep en trottoir (het trottoir) zijn de gebruikelijke benamingen voor de betegelde ruimte tussen de rijweg en de huizenrij in de bebouwde kom. Een voetpad is vooral een al dan niet verharde weg voor voetgangers, buiten de bebouwde kom. - -