Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Dossier (uitspraak)

Vraag

Hoe spreek je dossier uit?

Antwoord

Er bestaan drie correcte uitspraken voor het woord dossier: [dos-jee] (s en j apart uitgesproken), [dosjee] (s en j samen uitgesproken) en [dosier].

Toelichting

Het woord dossier is uit het Frans overgenomen en betekent 'bundel papieren die betrekking hebben op eenzelfde zaak' of 'affaire, zaak, kwestie'.

De vernederlandste uitspraak [dosier] komt vooral in België voor. In Nederland behoudt men de Franse uitspraak, maar in plaats van de s- en de j-klank apart uit te spreken [dos-jee], zegt men er vaak [dosjee], met de sj-klank van chocolade.

Zie ook

Weergave van uitspraak (algemeen)

Compromis (uitspraak)

Naslagwerken

[dos-jee] [dosjee] [dosier]
Grote Van Dale (2005) x x x (in België)
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) x x x
Verschueren (1996) x x
Koenen (2006) x
Stijlboek VRT (2003) x x x
Uitspraakwoordenboek (2000) x x (ook Blg.)
Groot Uitspraakwoordenboek (1974) x x