Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bloemsuiker / poedersuiker

Vraag

Is bloemsuiker, met als betekenis 'poedersuiker', correct?

Antwoord

Ja, bloemsuiker is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is poedersuiker.

Toelichting

De suiker in poedervorm die vaak over pannenkoeken en wafels gestrooid wordt, noemt men in de standaardtaal in het hele taalgebied poedersuiker.

(1) Voor mij een wafel met poedersuiker, alstublieft.

Standaardtaal in België is daarnaast ook bloemsuiker.

(2) Nadat ze pannenkoeken gegeten heeft, is het gezichtje van An altijd helemaal wit van de bloemsuiker. [standaardtaal in België]

Naslagwerken

bloemsuiker poedersuiker
Grote Van Dale (2005) 1 (Belg.N., niet alg.) poedersuiker

suiker in poedervorm, syn. farinesuiker, garneersuiker, meelsuiker, strooisuiker

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg., niet alg.) poedersuiker

1 zeer fijn gemalen suiker, syn. bloemsuiker, strooisuiker

Verschueren (1996)

Z.N. poedersuiker

poedervormige suiker

Koenen (2006)

-

poedervormige suiker

Kramers (2000)

ZN poedersuiker

suiker in poedervorm

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 41

[wordt afgekeurd] poedersuiker

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

Poedersuiker

-