Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Met beide voeten / benen op de grond (blijven) (staan)

Vraag

Welke uitdrukking is juist: met beide benen op de grond staan of met beide voeten op de grond staan?

Antwoord

Beide varianten zijn correct.

Toelichting

In de naslagwerken wordt alleen de uitdrukking met beide benen op de grond (blijven) (staan) opgenomen.

(1) Het is niet gemakkelijk om met beide benen op de grond te blijven staan als je net in Ahoy hebt opgetreden.  

(2) Toen ze de top bereikte, waarschuwde haar manager haar dat ze met beide benen op de grond moest blijven staan.

In de praktijk komt daarnaast vaak de variant met beide voeten op de grond (blijven) (staan) voor. Vooral in België is die variant erg gebruikelijk.

(3) Ook na hun eerste grote succes bleven de acteurs met beide voeten op de grond staan.

(4) In zijn jonge jaren is de kunstenaar niet altijd met beide voeten op de grond gebleven.

Naslagwerken

met beide voeten op de grond (blijven) staan met beide benen op de grond (blijven) staan
Grote Van Dale (2005) - [bij been] 1 (…) met beide benen op de grond staan, de werkelijkheid niet uit het oog verliezen, realistisch zijn
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) - [bij been] met beide benen1 op de grond staan realistisch, nuchter zijn
Verschueren (1996) - [bij been] 1. (…) met beide benen op de grond staan, rekening houden met de werkelijkheid, met de feitelijke situatie en mogelijkheden
Koenen (2006) - 1 (…) met beide benen op de grond blijven nuchter blijven, niet fantaseren
Kramers (2000) - [bij been1 (…) met beide benen op de grond blijven staan zich niet overgeven aan zweverig idealisme, realistisch blijven