Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Openingsuren / openingstijden

Vraag

Is openingsuren correct of moet het openingstijden zijn?

Antwoord

Zowel openingstijden als openingsuren is correct.

Toelichting

Openingsuren wordt niet in alle naslagwerken opgenomen. Toch is openingsuren naast openingstijden een gangbare benaming voor de tijden waarop winkels, kantoren en dergelijke geopend zijn. Vooral in België wordt openingsuren frequent gebruikt. In Nederland is die samenstelling minder gangbaar.

(1) Ken jij de openingstijden van de winkel?

(2) De bibliotheek heeft nieuwe openingsuren; vanaf nu is ze gesloten op zaterdag.

Zie ook

Uurregeling / dienstregeling / openingstijden
Winteruur / wintertijd
Zomeruur / zomertijd

Naslagwerken


openingstijd(en) openingsuren
Grote Van Dale (2005) 1 tijd van openstelling (van winkels e.d.) -
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 periode waarin een winkel, openbaar gebouw enz. geopend is syn. openingsuren 1 uren waarop een kantoor, winkel enz. geopend is syn. openingstijden
Verschueren (1996) tijd dat een winkel of openbare dienst geopend, opengesteld is (…) Syn. openstellingstijd -
Taalwijzer (1998), p. 243 is de gangbare term; syn. *openingsuren komt soms voor in de betekenis van * openingstijden
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 193 - (minder gebr. naast:) openingstijden