Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Verdieping (betekenis)

Vraag

Is in een flat van tien verdiepingen de benedenverdieping inbegrepen?

Antwoord

In theorie is de benedenverdieping ook een verdieping en heeft een flat van tien verdiepingen dus naast de benedenverdieping nog negen andere verdiepingen. In de taalpraktijk wordt een verdieping echter haast altijd als een 'bovenverdieping' beschouwd. De meeste mensen beschouwen een flat van tien verdiepingen dus als een gebouw met tien verdiepingen boven de benedenverdieping.

Toelichting

Volgens de meeste naslagwerken is een verdieping een bovengrondse bouwlaag in een gebouw. De benedenverdieping is 'de laagste verdieping van een gebouw'. Strikt genomen heeft een flat met tien verdiepingen dus naast de benedenverdieping nog negen andere verdiepingen.

(1) Ons huis heeft twee verdiepingen: op de begane grond zijn de keuken en zitkamer, boven liggen de slaapkamers en de badkamer.

(2) Negenentwintig van de dertig verdiepingen zijn ingestort; alleen de benedenverdieping staat nog overeind.

In de taalpraktijk gebruikt haast iedereen het woord verdieping voor een bouwlaag die boven de begane grond ligt. De eerste verdieping wordt dus als verdieping boven de benedenverdieping beschouwd. Dat ziet men vaak ook in liften: de knop van de benedenverdieping krijgt het cijfer nul of een letteraanduiding, de knop van de verdieping daarboven het cijfer één enzovoort. Vanuit dat standpunt heeft een flat met tien verdiepingen naast de benedenverdieping nog tien andere verdiepingen.

(3) Ons hotel heeft slechts twee verdiepingen. U kunt ze alleen bereiken met de trap.

(4) Volgens de reisbrochure kun je hier ook huisjes zonder verdieping huren.

Bijzonderheid

Etage is een synoniem van verdieping.

Zie ook

Gelijkvloers / begane grond / benedenverdieping
Verdiep / verdieping

Naslagwerken

verdieping

benedenverdieping

Grote Van Dale (2005) elk der afdelingen boven de begane grond waarin een gebouw door horizontale scheidingsvlakken verdeeld wordt, ruimte tussen twee vloeren synoniem: etage laagste of lagere verdieping van een huis
Koenen (2006) 2 ruimte tussen twee horizontale vlakken ve gebouw; etage: op de eerste ~ de verdieping boven de begane grond de lagere of laagste verdieping ve huis

Kramers (2000) een der boven elkaar liggende gedeelten van een bouwwerk de laagste verdieping

Van Dale hedendaags Nederlands (2006) ruimte tussen twee vloeren van een gebouw verdieping van een gebouw op straatniveau
Verschueren (1996) bovengrondse afdeling van een gebouw tussen twee vloeren: een huis zonder verdieping; de gelijkvloerse - heet ook beneden-

laagste of lagere verdieping