Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Te / in (in plaatsaanduiding)

Vraag

Wat is correct: De trein komt aan te Leuven of De trein komt aan in Leuven?

Antwoord

Beide zijn correct, maar te Leuven is formeler dan in Leuven.

Toelichting

In combinatie met de meeste plaatsnamen is in het gebruikelijke voorzetsel.

(1) Ik ben geboren in Utrecht.

(2) We spreken af bij het Atomium in Brussel.

Te in plaatsaanduidingen is beperkt tot het formele taalgebruik.

(3) Opgesteld te Amsterdam op 14 juni 2005. (formeel)

Zie ook

Continent (op / in het -)
In / op Cuba

Naslagwerken

te
Grote Van Dale (2005) 4 in, op (...) (formeel) (voor plaatsnamen) te Antwerpen studeren, wonen, werken
ANS (1997), p. 520 of online via de E-ANS Het voorzetsel te wordt op vier manieren gebruikt. Vóór plaatsnamen is het gelijk aan in; het behoort dan tot het formele taalgebruik:

(101) Geboren op 20 september 1935 te 's-Gravenhage. (formeel)

Correct taalgebruik (2006), p. 241

In plaatsaanduidingen is in gebruikelijk. Alleen zeer vormelijk wordt ook wel te gebruikt.

-         We wonen in Brussel.
-         Ondertekend te Brussel op 10 juli 2001.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 268 (vóór een plaatsnaam, form.) in
Het juiste voorzetsel (1999), p. 202 A. 2. in, op (plaatsaanduidend): (verh. st.) – Brussel verblijven (= in Brussel)
Voorzetselwijzer (1997), p. 48 I a. Plaats: te Amsterdam
Taalboek Nederlands (2003), p. 207 Voor plaatsaanduidingen gebruikt men in plaats van te gewoonlijk in (…) Te is dan formeler. (…)

Pelckmans is gevestigd in Kapellen.