Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bij middel van / door middel van

Vraag

Is het bij middel van of door middel van?

Antwoord

Standaardtaal is door middel van.

Toelichting

Bij middel van is verouderd en wordt weinig gebruikt. In de standaardtaal is door middel van gebruikelijk in de betekenissen 'door', 'met'.

(1) Wie door middel van taalgebruik zijn zin krijgt, is taalvaardig.

(2) Diverse artiesten hebben laten weten door middel van benefietvoorstellingen hun steentje bij te willen dragen.

(3) Vanuit Amsterdam verbindt KLM het Nederlandse zakenleven met Stuttgart door middel van twee retourvluchten per werkdag.

In België wordt in plaats van door middel van (of door of met) ook nog weleens bij middel van gebruikt, vooral in formeel taalgebruik. Het is er echter geen standaardtaal.

(4) Het saldo van de aankoopprijs zal terugbetaald worden bij middel van vaste jaarlijkse bedragen. (in België, geen standaardtaal)

(5) De werknemer die gebruik wenst te maken van het betaald educatief verlof, is verplicht zijn werkgever hierover in te lichten bij middel van een getuigschrift betreffende de gevolgde opleiding. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Middels / door middel van / met

Naslagwerken

bij middel van door middel van
Grote Van Dale (2005) [bij middel] (w.g.) bij middel van - [bij middel] door middel van -, door gebruik te maken van -
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) - [bij middel] door middel2 van via, door gebruik te maken van
Verschueren (1996) [bij middel] II. (…) B. (…) 1. (…) door (Veroud. bij) - van [bij middel] II. (…) B. (…) 1. (…) door (Veroud. bij) - van
Koenen (2006) - [bij middel] II (…) door ~ van;
Kramers (2000) - [bij middel] 1 (…) door ~ van
Correct Taalgebruik (2006), p. 156 [wordt afgekeurd] Correct is: door middel van, met behulp van, met. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 168 [bij middel, wordt afgekeurd] bij - van, door - van -
Taalwijzer (1998), p. 215 [bij middel, wordt afgekeurd] Let op: door middel van (niet: bij). -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij middel] - bij middel van, door middel van -
Prisma Voorzetsels (2005), p. 142 - [bij middel] door ~ van
WNT [bij bij] Inzonderheid met middel als bepaling, en dan ook in de vaste uitdrukking bij middel van iets, die thans in Noord-Nederland niet meer wordt gebruikt. [bij middel] In de jongere taal inzonderheid door (in Z.-N. ook bij) middel van iets