Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Voetnoten: nummeren of asterisk

Vraag

Moeten voetnoten altijd genummerd worden, ook als er maar een paar voetnoten op een bladzijde staan?

Antwoord

Ja. Staat er meer dan één voetnoot op een bladzijde, dan kunt u de voetnoten het beste nummeren. Als er maar één voetnoot is, dan kunt u een asterisk gebruiken.

Toelichting

-

Naslagwerken

Redactiewijzer (1997), p. 79-80