Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Permanentie / dienst

Vraag

Is het permanentie in de betekenis 'het verzekeren of waarnemen van een dienst' correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we permanentie in deze betekenis al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Dienst (avonddienst, weekenddienst enzovoort) is in elk geval standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

Permanentie heeft in de standaardtaal in het hele taalgebied de betekenis van 'het permanent zijn' of 'het voortdurend aanblijven'.

(1) We kunnen dit voorval plaatsen in het bredere kader van de opvatting van de revolutie in permanentie.

In de betekenis van 'het verzekeren of waarnemen van een bepaalde dienst gedurende een bepaalde tijd', wordt permanentie veelvuldig gebruikt in België, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord in die betekenis afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of permanentie tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(2) De agent die de bewuste avond permanentie had, kon zich niets meer herinneren van de diamantroof. (in België, status onduidelijk)

(3) Iedere werkdag is een permanentie voorzien. Daarnaast kan u altijd een boodschap
inspreken op ons automatisch antwoordapparaat. (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn, afhankelijk van de context, dienst (of samenstellingen met -dienst, zoals avonddienst, nachtdienst, weekenddienst) of dienstverlening.

(4) Ook gedurende de zomermaanden wordt in ons bedrijf de dienst verzekerd.

(5) Tijdens de kerstvakantie is er een beperkte dienstverlening.

(6) Voor noodgevallen kunt u terecht bij de apotheek met weekenddienst.

(7) Frans heeft van de week niet alleen avonddienst, maar ook zaterdagdienst.

Het woord wachtdienst, dat in België vooral in gevallen als de laatste twee gebruikt wordt, is standaardtaal in België.

(8) In de streekkrant vindt u een overzicht van de wachtdiensten van de huisartsen en apotheken in uw streek. [standaardtaal in België]

Van het bovenstaande te onderscheiden is het spreekuur: artsen, maar ook politici en ambtenaren die op bepaalde vaste tijden ter beschikking staan voor het geven van advies, houden spreekuur.

(9) Het spreekuur van de maatschappelijke werkster is van 18 tot 20 uur bij het OCMW.

Zie ook

Van wacht zijn

Naslagwerken

permanentie dienst
Grote Van Dale (2005)

2 (alg.Belg.N.) doorlopende secretariaats- of receptiedienst in een onderneming of instelling, m.n. t.b.v. het contact met de klanten of het publiek

3 (g.mv.) het verrichten van ambtswerkzaamheden gedurende een bepaalde tijd (…) ook als tweede lid in samenst. als de volgende, waarin het eerste lid een dienstactiviteit noemt: ambulancedienst, controledienst, surveillancedienst

[wachtdienst] 2 [leenvertaling van Fr. service de garde] (alg.Belg.N.) weekend- en/of nachtdienst

Van Dale Hedendaags Nederlands (2002)

[in deze betekenis niet opgenomen]

3 (…) werkzaamheden die voor, resp. door een openbare instelling verricht worden (…) [hyperoniem] avonddienst, continudienst, dagdienst, krijgsdienst, nachtdienst, ochtenddienst, straatdienst, wachtdienst, weekdienst, weekenddienst, zondagsdienst

Verschueren (1996)

[in deze betekenis niet opgenomen]

[in deze betekenis niet opgenomen]

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

4 (werkzaamheden ve) al of niet openbare instelling (…) binnendienst, buitendienst (…) nachtdienst,

Kramers (2000)

2 ZN doorlopende dienst, het gedurende een bep. tijd toegankelijk zijn van een instelling

10 (…) inz wacht- of weekenddienst

Correct Taalgebruik (2006), p. 197

Als een dienst of bedrijf zonder onderbreking functioneert of toegankelijk is, wordt een dienstwaarneming georganiseerd

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 209

[wordt afgekeurd] openingstijden dienstwaarneming (vooral van huisartsen en apotheken); de – verzekeren, de dienst waarnemen; dag en nacht open zijn; de – van een volksvertegenwoordiger of senator, het spreekuur; een – van de politie, politienachtpost. – wel: het permanent-zijn

-

Stijlboek VRT (2003)

-

Artsen, apothekers, verpleegkundigen en dergelijke hebben weekend-, avond- of nachtdienst

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

doorlopende dienst, wachtdienst

-

[wachtdienst] weekend- of nachtdienst