Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Captatiewagen / reportagewagen

Vraag

Wat is correct: captatiewagen of reportagewagen?

Antwoord

Beide woorden zijn correct. Reportagewagen is standaardtaal in het hele taalgebied. Captatiewagen is standaardtaal in België.

Toelichting

Een wagen met installaties voor het uitzenden van radio- of televisieprogramma's wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied een reportagewagen genoemd.

(1) De NOS zet bij de komende wereldkampioenschappen dwergwerpen twintig camera's en drie reportagewagens in.

Standaardtaal in België is naast reportagewagen ook captatiewagen.

(2) De VRT beweerde dat de captatiewagen van VTM in de weg stond. [standaardtaal in België]

Naslagwerken

captatiewagen reportagewagen
Grote Van Dale (2005) (w.g.) reportagewagen wagen met installaties die dienen om een radio-, resp. televisiereportage te kunnen geven, syn. geluidswagen
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) -

1 geluidswagen
Verschueren (1996) - auto(wagen) voor reportage
Koenen (2006) - auto met de voor een reportage benodigde apparatuur enz.
Kramers (2000) - auto met apparatuur voor opnames ten dienste van radio en televisie
Correct Taalgebruik (2006), p. 51 [wordt afgekeurd] Correct is: reportagewagen. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 51 [wordt afgekeurd] reportagewagen -
Taalwijzer (1998), p. 281 [bij reportagewagen, wordt afgekeurd] niet: captatiewagen
[bij geluidswagen, wordt impliciet afgekeurd] liever niet: captatiewagen

is de correcte term
Stijlboek VRT (2003), p. 56 [wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands is: reportagewagen -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) reportagewagen -