Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bemeubelen / meubelen / meubileren

Vraag

Is bemeubelen correct?

Antwoord

Ja, bemeubelen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn meubelen en meubileren.

Toelichting

Bemeubelen ('van meubelen voorzien') is standaardtaal in België.

(1) We moeten het huis nog helemaal bemeubelen. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn meubileren en meubelen.

(2) Mijn vrouw heeft het hele huis zelf gemeubeld.

(3) Alles moet nog gemeubileerd worden.

Zie ook

Gemeubeld / bemeubeld / gemeubileerd

Naslagwerken

bemeubelen meubelen meubileren
Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.) van meubelen voorzien, syn. meubileren. 1 meubileren van huisraad voorzien, syn. meubelen
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (Belg.) meubileren 1 meubileren 1 van huisraad voorzien (…) syn. bemeubelen, meubelen
Verschueren (1996) Z.N. meubileren, van meubels voorzien Z.N. meubileren van meubels voorzien
Koenen (2006) - meubileren van huisraad of meubels voorzien
Kramers (2000) ZN meubileren meubileren van meubels voorzien
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 30, 167 [wordt afgekeurd] meubileren, van meubelen voorzien (correct naast:) meubileren -
Taalwijzer (1998), p. 215 [bij meubileren, wordt afgekeurd] niet: bemeubelen - is de correcte term
Stijlboek VRT (2003), p. 40 [bemeubeld*: Algemeen Nederlands is: gemeubileerd.] - -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) meubileren, van meubels voorzien meubileren -