Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gemeubeld / bemeubeld / gemeubileerd

Vraag

Is gemeubeld correct?

Antwoord

Ja, gemeubeld is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is gemeubileerd.

Toelichting

Het bijvoeglijk naamwoord gemeubeld met de betekenis 'van meubels voorzien' is standaardtaal in België.

(1) Bent u de trotse eigenaar van een gemeubelde woning, gelegen in de driehoek tussen Antwerpen, Brussel en Gent? [standaardtaal in België]

(2) Was je kamer in Leuven gemeubeld? [standaardtaal in België]

Ook bemeubeld, met dezelfde betekenis, is standaardtaal in België.

(3) Gerenoveerd en prachtig bemeubeld appartement te huur in Zuid-Frankrijk. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is gemeubileerd.

(4) Te huur: gemeubileerde flat.

Zie ook

Bemeubelen / meubelen / meubileren

Naslagwerken

gemeubeld gemeubileerd
Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.) gemeubileerd

van meubels voorzien

Verschueren (1996)

Z.N. gemeubileerd

van meubels voorzien

Koenen (2006)

-

met meubels

Kramers (2000)

ZN gemeubileerd

met meubels

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 96

[wordt afgekeurd] -e kamers, gemeubileerde

-

Taalwijzer (1998), p. 135

[bij gemeubileerd, wordt afgekeurd] niet: ge- of bemeubelen

is de correcte term

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

gemeubileerd

-