Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gemakkelijkheidshalve / gemakshalve

Vraag

Wat is correct: gemakkelijkheidshalve of gemakshalve?

Antwoord

Beide woorden zijn correct. Gemakkelijkheidshalve is standaardtaal in België, gemakshalve is standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

Het bijwoord gemakshalve met de betekenis van 'voor het gemak' is standaardtaal in het hele taalgebied.

(1) Gemakshalve hebben we alle bestanden op één diskette gezet.

In de standaardtaal in België komt daarnaast ook regelmatig het bijwoord gemakkelijkheidshalve voor met dezelfde betekenis.

(2) Hier geven we je gemakkelijkheidshalve ook de sluitingsdagen en het telefoonnummer. [standaardtaal in België]

Zie ook

Gemak van betaling
Makkelijk / gemakkelijk

Naslagwerken

 

gemakkelijkheidshalve gemakshalve
Grote Van Dale (2005) - (bw.), voor het gemak, om het zich gemakkelijk te maken
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) - 1 voor het gemak, om het zich gemakkelijk te maken
Verschueren (1996) - Verh. voor het gemak
Koenen (2006) - voor het gemak
Kramers (2000) - voor het gemak
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 95 [wordt afgekeurd] gemakshalve -
Taalwijzer (1998), p. 135 [bij gemakshalve, wordt afgekeurd] niet: gemakkelijkheidshalve is gebruikelijk
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) gemakshalve -