Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zonneslag / zonnesteek

Vraag

Is zonneslag correct?

Antwoord

Ja, zonneslag is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is zonnesteek.

Toelichting

De oververhitting van de hersenen ten gevolge van een te lange blootstelling aan de zon wordt in de standaardtaal in België onder andere een zonneslag genoemd.

(1) Ik denk dat je een zonneslag hebt. [standaardtaal in België]

(2) Toen ik hem voor het eerst zag op het strand, dacht ik dat hij door een zonneslag was getroffen. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is zonnesteek.

(3) Wie onbeschermd in de zon loopt, kan een zonnesteek krijgen.

(4) Wist je dat ook honden een zonnesteek kunnen krijgen?

Naslagwerken

 

zonneslag

zonnesteek

Grote Van Dale (2005)

(alg.Belg.N.) zonnesteek

plotselinge gevaarlijke aandoening, gekenmerkt door een lichaamstemperatuur boven de 40,5°C, met stuipen, bewustzijnverlies en het ophouden van transpireren, tengevolge van te felle zonneschijn op de schedel, ook wel alleen door te grote hitte

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 plotselinge aandoening van de hersenen tengevolge van te felle zonneschijn of te grote hitte, syn. heliosis

Verschueren (1996)

Z.N. zonnesteek

plotselinge aandoening van de hersenen door overmatige hitte, inz. door felle zonnestralen

Koenen (2006)

-

bewusteloosheid tengevolge van warmtebevanging

Kramers (2000)

ZN zonnesteek

overmatige verhitting van het bloed ten gevolge van felle zonbestraling

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 329

[wordt afgekeurd] zonnesteek

-

Taalwijzer (1998), p. 390

[bij zonnesteek, wordt afgekeurd] niet: zonneslag

is correct

Stijlboek VRT (2003), p. 278

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands is: zonnesteek.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

zonnesteek

-