Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bevoorraden van / bevoorraden met

Vraag

Is bevoorraden van levensmiddelen correct?

Antwoord

Nee, het vaste voorzetsel bij bevoorraden is in de standaardtaal met.

Toelichting

Terwijl in Nederland consequent voor met wordt gekozen als vast voorzetsel bij bevoorraden, treden in België naast het frequent gebruikte met af en toe ook van, in en voor als vast voorzetsel op. Die laatste combinaties zijn geen standaardtaal.

(1) De gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om zich elders van energie te bevoorraden. (in België, geen standaardtaal)

(2) We bestuderen hoe we ons in de toekomst elders zullen bevoorraden voor energie. (in België, geen standaardtaal)

(3) De bedrijven gingen zich om de week bevoorraden in halfafgewerkte producten. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal heeft bevoorraden als vast voorzetsel met.

(4) Het Rode Kruis heeft het vluchtelingenkamp bevoorraad met voedsel en medicijnen.

Bijzonderheid

(Zich) bevoorraden wordt vooral gebruikt als er sprake is van schaarste. In andere gevallen gebruiken we meestal (zich) voorzien van.

Naslagwerken

bevoorraden
Grote Van Dale (2005) van voorraden voorzien
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 van voorraden voorzien
Verschueren (1996) van voorraad voorzien: het leger met brandstof -
Koenen (2006) van voorraden voorzien, provianderen
Kramers (2000) voorzien van voorraad, inz van levensmiddelen
Correct Taalgebruik (2006), p. 42 Let op het juiste voorzetsel: zich bevoorraden met.
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 36 - in, met
Het juiste voorzetsel (1999) Geen A.N. is: - in kolen. A.N.: kolenvoorziening