Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gerust in / gerust op

Vraag

Is gerust zijn in correct?

Antwoord

Ja, gerust zijn in is standaardtaal in België. Standaardtaal in Nederland is gerust zijn op.

Toelichting

Om uit te drukken dat men zich al dan niet zorgen maakt over iets wordt in de standaardtaal in België gerust zijn in gebruikt. Standaardtaal in Nederland is gerust zijn op.

(1) Ik ben er niet helemaal gerust in dat hij zijn mond zal kunnen houden. [standaardtaal in België]

(2) Hij is er zoals altijd gerust op dat hij zal slagen. [standaardtaal in Nederland]

In het hele taalgebied wordt gerust ook af en toe gecombineerd met het voorzetsel over.

(3) We kunnen niet zeggen dat we gerust zijn over de plannen van de meerderheid.

Zie ook

Voorzetsels (algemeen)

Bronnen

R. Reinsma en J.B. Hus, Prisma van de voorzetsels. Gids voor het gebruik van het juiste voorzetsel, 1e druk, Zutphen, Koninklijke Wöhrmann, 1997, p. 95.

Naslagwerken

 

gerust in gerust op gerust over
Grote Van Dale (2005) [bij gerust] 3 (...) (alg.Belg.N.) er niet gerust in zijn [bij gerust] 3 (…) gerust zijn op iem. of iets onbevreesd zijn, gesteund door het vertrouwen daarop, er zich op verlaten; ik ben er niet gerust op, ik ben bezorgd dat het niet goed gaat, afloopt enz.; ik heb er geen vertrouwen in [bij gerust] I (…) 2 (…) gerust zijn over iets, er geen zorgen over hebben
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) - [bij gerust] gerust1 zijn op iets er zich vol vertrouwen op verlaten -
Verschueren (1996) - [bij gerust] A. (…) 2. (…) ik ben er niet - op -
Koenen (2006) - [bij gerust] I (…) 2 (…) de vakbeweging is niet ~ op de werkgelegenheid maakt zich er zorgen over -
Kramers (2000) - [bij gerust] ik ben er niet zo ~ op ik vrees dat het niet goed gaat -
Woordenboek correct taalgebruik (1996), p. 98 [bij gerust, wordt afgekeurd] ik ben niet - in …, ik ben er niet - op. - -
Taalwijzer (1998), p. 137 [bij gerust, wordt afgekeurd] zijn op = vertrouwen hebben in, er zich op verlaten; ook gerust over komt voor (niet: gerust zijn in). (…) Maar toch een enkele keer gerust in: Het voordeel van V.H. - waar hij zelf ook niet heel gerust in is - moet met enig relativeringsvermogen beluisterd worden (Droste, Denken, p. 261). - -
Stijlboek VRT (2003), p. 98 [bij gerust zijn, wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands is: gerust zijn op. Niet: *in. - -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij gerust] - er niet gerust in zijn, er niet gerust op zijn - -
Prisma Voorzetsels (2005), p. 85 - [bij gerust] vol vertrouwen, met op (iem.iets) -
Het juiste voorzetsel (1999), p. 75 - [bij gerust] (niet) – zijn omtrent, op, over iem./iets; maar: Ik ben er niet – op (of ze de brief ontvangen hebben b.v.) [bij gerust] (niet) – zijn omtrent, op, over iem./iets; maar: Ik ben er niet – op (of ze de brief ontvangen hebben b.v.)