Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Blokletteren / koppen

Vraag

Is blokletteren correct?

Antwoord

Ja, het werkwoord blokletteren is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is koppen.

Toelichting

Om uit te drukken dat bepaalde informatie in grote krantenkoppen gemeld wordt, wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied het werkwoord koppen gebruikt.

(1) 'Spelling verandert bijna niet', kopten enkele dagbladen vanmorgen.

Standaardtaal in België is naast koppen ook het werkwoord blokletteren. In Nederland is blokletteren weinig gebruikelijk en niet bij iedereen bekend.

(2) 'Extreemrechts in Oostenrijkse regering' blokletterden de kranten. [standaardtaal in België]

In min of meer dezelfde betekenis wordt ook wel het werkwoord titelen ('als titel boven een artikel zetten') gebruikt, zij het vaker in België dan in Nederland.

(3) De Standaard titelt vandaag op haar voorpagina: 'Vrouw verdient kwart minder dan man'.

(4) 'Nederlands elftal schudt verleden van zich af', titelde de Volkskrant vanochtend.

Naslagwerken

blokletteren koppen

Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.) in grote krantenkoppen melden II 6 in een krantenkop zetten
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (Belg.) in grote krantenkoppen melden, koppen 4 in een krantenkop melden syn. blokletteren
Verschueren (1996) Z.N. met grote blokletters in een krantenkop schrijven 4. (…) b. Metn. (van een krant gezegd) berichten, laten weten
Koenen (2006) - 3 (ve krant) als 1kop (7) hebben
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 41 (correct voor:) in grote krantenkoppen melden -
Taalwijzer (1998), p. 190 [bij krantenkop, wordt afgekeurd] niet: blokletteren -
Stijlboek VRT (2003), p. 47 Bruikbaar Belgisch Nederlands voor: in grote koppen melden, koppen, titelen (alleen bekend in het Belgische Nederlands) -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) in grote krantenkoppen schrijven, in grote letters vermelden -