Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Abstractie maken van / buiten beschouwing laten / niet in aanmerking nemen

Vraag

Is abstractie maken van correct?

Antwoord

Ja, de uitdrukking abstractie maken van is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn buiten beschouwing laten en niet in aanmerking nemen.

Toelichting

Om aan te geven dat men het ergens niet over wil hebben of dat men iets niet bij een bepaalde beschouwing wil betrekken, kan men in de standaardtaal in het hele taalgebied de uitdrukkingen (iets) buiten beschouwing laten of (iets) niet in aanmerking nemen gebruiken. Ook kan men zeggen (iets) niet meetellen.

(1) Al laat je zijn hoofd nog buiten beschouwing, hij blijft de lelijkste.

(2) Als we dat vervelende trekje even niet in aanmerking nemen, dan valt ze best wel mee.

(3) Zelfs als we de mogelijke risico's van recessie of van devaluatie niet meetellen, blijft het gevaar loeren dat de Chinese autoriteiten weer een meer protectionistisch beleid zullen gaan voeren.

In de standaardtaal in België wordt hiervoor vaak de uitdrukking abstractie maken van gebruikt. In Nederland is die uitdrukking vrijwel onbekend.

(4) We moeten abstractie maken van sommige details als we vanavond nog tot een compromis willen komen. [standaardtaal in België]

Ook de vormvarianten abstractie gemaakt van en abstractie makend van komen in de standaardtaal in België regelmatig voor, zij het in formeler taalgebruik. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in zulke gevallen afgezien van of onafhankelijk van en verder ... niet meegeteld, ... buiten beschouwing gelaten.

(5) Abstractie gemaakt/makend van de tegenvallende verkoopcijfers, doen we het goed. [standaardtaal in België]

(6) Afgezien van eventuele indexverhogingen blijft de situatie zeker nog jaren stabiel.

Het werkwoord abstraheren (van) is wel standaardtaal in het hele taalgebied.

(7) Als u tot een hoger bewustzijn wilt komen, moet u abstraheren van de werkelijkheid.

Naslagwerken

abstractie maken van

buiten beschouwing laten

Grote Van Dale (2005) [bij abstractie] (Belg.N., niet alg.) abstractie maken van - [leenvertaling van Fr. faire abstraction de], buiten beschouwing laten

[bij beschouwing] 2 (…) iets buiten beschouwing laten, niet meetellen, daarover niet spreken

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij abstractie] (Belg., niet alg.) abstractie maken van buiten beschouwing laten

[bij beschouwing] iets buiten beschouwing3 laten niet meetellen, daarover niet spreken

Verschueren (1996)

[bij abstractie] 1. (…) - maken van iets.

[bij beschouwing] 2. (…) a. Algm.: een punt buiten - laten.

Kramers (2000)

-

[bij beschouwing] iets buiten ~ laten met iets geen rekening houden

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 6

[bij abstractie, wordt afgekeurd] - maken van iets, iets buiten beschouwing laten, niet in aanmerking nemen

-

Taalwijzer (1998), p. 65

[bij beschouwing, buiten - laten, wordt afgekeurd] niet: abstractie maken van; vgl. Fr. faire abstraction de

[bij beschouwing, buiten - laten] iets buiten beschouwing laten, niet meetellen, geen rekening houden met

Stijlboek VRT (2003), p. 20

[bij abstractie, ~ maken van, wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: niet meerekenen, buiten beschouwing laten, afzien van. Soms is ook een formulering met afgezien van of behalve mogelijk.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij abstractie] abstractie maken van, geen rekening houden met, buiten beschouwing laten

-