Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Leeggoed / statiegeld

Vraag

Is leeggoed correct in de betekenissen 'statiegeld' en 'lege flessen die kunnen worden terugbezorgd'?

Antwoord

Leeggoed is geen standaardtaal in de betekenis 'statiegeld'. Het is wel standaardtaal in België in de betekenis 'lege flessen'. Standaardtaal in Nederland is in die betekenis fust.

Toelichting

Ter aanduiding van 'het waarborggeld dat men betaalt of krijgt voor flessen of kratten' spreekt men in de standaardtaal van statiegeld. In België komt in deze betekenis weleens leeggoed voor. In deze betekenis is leeggoed geen standaardtaal.

(1) Voor de glazen flessen wordt statiegeld gevraagd.

(2) Je moet per fles 0,25 euro leeggoed betalen. (in België, geen standaardtaal)

Leeggoed is wel standaardtaal in België als de lege flessen, kratten, kisten, verpakkingen zelf worden bedoeld.

(3) Wanneer breng je het leeggoed naar de winkel? [standaardtaal in België]

In de standaardtaal heeft men het in het hele taalgebied over lege flessen of lege kratten, of meer specifiek over flessen met statiegeld (of: statiegeldflessen), kratten met statiegeld, et cetera.

(4) Ik besloot dan maar meteen in actie te schieten en bracht een hoop flessen met statiegeld naar de winkel.

(5) De winkelier in onze straat heeft te weinig plaats om de statiegeldflessen op te slaan.

Standaardtaal in Nederland is het woord fust ('verpakking, met name van hout of metaal').

(6) In sigarenwinkels etaleert men vaak met fust. [standaardtaal in Nederland]

Naslagwerken

 

leeggoed

statiegeld

Grote Van Dale (2005) 1 (verzameln., alg.Belg.N.) lege flessen, kratten, kisten e.d., syn. fust (3) 2 (Belg.N., spreekt.) statiegeld

geld dat men tijdelijk stort als borgsom en dat blijft staan totdat de waarborg niet meer nodig is, syn. waarborggeld, staangeld

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) lege flessen, kratten e.d. (…) 2 (Belg., niet alg.) statiegeld

1 waarborgsom voor flessen e.d. die men in gebruik heeft (…), syn. leeggoed

Verschueren (1996)

Z.N. Gal. 1. Eig. lege flessen. 2. Metn. statiegeld

geld dat tijdelijk als waarborg voor iets blijft staan, waarborgsom

Koenen (2006)

-

waarborggeld, m.n. voor gebruikte flessen; staangeld

Kramers (2000)

ZN 1 lege flessen, leeg goed (…) 2 statiegeld

waarborggeld voor flessen, kratten enz.

Correct Taalgebruik (2006), p. 142

[wordt afgekeurd] Voor lege flessen, kratten e.d. die kunnen worden terugbezorgd, betaalt de gebruiker als waarborg statiegeld. Lege verpakkingen kunnen wel leeg goed (in twee woorden) worden genoemd. Op flessen die niet worden teruggenomen, staat de mededeling: geen statiegeld.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 154

[wordt afgekeurd] 1) lege flessen, kratten e.d.; 2) statiegeld: - gratis, geen -, geen statiegeld

-

Taalwijzer (1998), p. 304

[bij statiegeld, wordt afgekeurd] niet: leeggoed

is de gangbare term ter aanduiding van het waarborggeld dat men betaalt voor flessen, kratten enz.

Stijlboek VRT (2003), p.146

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands is: statiegeld; lege flessen, lege kratten.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- lege flessen

- statiegeld

-