Leerjaar / studiejaar

Leerjaar / studiejaar

Vraag

Zijn studiejaar en leerjaar synoniemen?

Antwoord

In de standaardtaal heeft studiejaar in het hele taalgebied betrekking op het hoger onderwijs, terwijl leerjaar gebruikt wordt met betrekking tot het basisonderwijs. Alleen in de standaardtaal in België worden studiejaar en leerjaar ook als synoniemen gebruikt in het basisonderwijs. Standaardtaal in Nederland is in dit geval daarnaast groep. In de standaardtaal in Nederland wordt leerjaar ten slotte ook gebruikt in het middelbaar onderwijs.

Toelichting

Studiejaar heeft in de standaardtaal in het hele taalgebied betrekking op het hoger onderwijs. Een studiejaar of academiejaar is een jaar (gewoonlijk van september/oktober tot juni/juli) waarin onderricht wordt gegeven aan een inrichting van hoger onderwijs. Bedoelt men het jaar van de studie waarin studenten zich bevinden, dan spreekt men van studiejaar (niet: academiejaar) of meestal kortweg van jaar.

(1) In mei komt het einde van het studiejaar weer in zicht.

(2) Het academiejaar begint bij ons in september en eindigt in juni.

(3) In het studiejaar 2007-2008 wordt een nieuw studieprogramma ingevoerd.

(4) De studenten van het eerste jaar zijn over het algemeen tevreden met hun studiekeuze en over het niveau van het hoger onderwijs.

Met betrekking tot het basisonderwijs is in de standaardtaal in het hele taalgebied leerjaar gebruikelijk. Ook klas komt voor. In de standaardtaal in België wordt in die context ook wel studiejaar gebruikt. Standaardtaal in Nederland is in deze betekenis ook groep.

(5) Liesje is zeven en zit nu in het eerste leerjaar.

(6) Ze zit in de derde klas.

(7) In het tweede studiejaar leer je vermenigvuldigen en delen. [standaardtaal in België]

(8) Meike zit in groep acht. [standaardtaal in Nederland]

In de standaardtaal in Nederland wordt leerjaar ook gebruikt in de context van de middelbare school. Ook klas wordt gebruikt. Het eerste jaar van de middelbare school wordt algemeen brugklas genoemd. In België spreekt men van (eerste, tweede, enzovoort) jaar.

(9) De leerlingen van het vierde leerjaar gaan dit jaar een paar dagen naar Parijs. [standaardtaal in Nederland]

(10) Onze dochter gaat volgend jaar al naar de brugklas. [standaardtaal in Nederland]

Bijzonderheid

De periode van het jaar waarin les gegeven wordt in het lager en middelbaar onderwijs, heet in het hele taalgebied schooljaar.

(11) In Nederland begint het schooljaar gewoonlijk eerder dan in België.

Zie ook

Leerling / student
Professor / leraar

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 238; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 265; Taalwijzer (1998), p. 198, 308

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1057
j
betekenis,correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
07 December 2016