Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gegeerd / begeerd

Vraag

Is gegeerd in de betekenis van 'in trek' correct?

Antwoord

Ja, in die betekenis is gegeerd standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder meer begeerd, gewenst, gewild of gezocht.

Toelichting

Om uit te drukken dat iemand of iets erg in trek is, worden in de standaardtaal in het hele taalgebied naargelang van de context onder meer de woorden begeerd, gewenst, gewild of gezocht gebruikt.

(1) Bramen zijn rijk aan vitamines en erg gezocht voor jam.

(2) Designinterieurs zijn tegenwoordig erg gewild bij pasgetrouwde koppels.

(3) Vooral de nieuwe sportuitvoering met zijn 190 pk is erg begeerd.

Standaardtaal in België is in die betekenis ook gegeerd.

(4) De jongens van Boyzone zijn erg gegeerd bij jonge meisjes. [standaardtaal in België]

(5) Tropische vlinders zijn gegeerde verzamelstukken. [standaardtaal in België]

(6) In bepaalde milieus zijn de originele langspeelplaten van 'De architecten van de toekomst' erg gegeerd. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

In de standaardtaal komt gegeerd in het hele taalgebied ook voor als term in de heraldiek. Een wapenschild is gegeerd als het bezet is met driehoekige vlakken, de geren.

(7) Almere heeft een gegeerd wapenschild.

Zie ook

Begoed / gegoed
Gekend / bekend

Naslagwerken

gegeerd begeerd
Grote Van Dale (2005) (Belg.N., niet alg.) in trek, syn. begeerd, gewild

-

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) gewild, in trek

-

Verschueren (1996)

Z.N. begeerd, gewild, gewenst, in trek.

-

Kramers (2000)

ZN gewild, gewenst, geliefd, in trek

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 93

[wordt afgekeurd] gewild, in trek, gewenst, begeerd, geliefd

-

Taalwijzer (1998), p. 139

[bij gewild, wordt afgekeurd] niet: gegeerd

-

Stijlboek VRT (2003), p. 101

Niet gebruiken voor: gewenst, geliefd, gezocht, gewild, veelgevraagd, in trek, begeerd

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

gewild, geliefd, gewenst, in trek, begeerd

-