Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Solden / koopjesperiode / opruiming / uitverkoop

Vraag

Is solden een correct woord?

Antwoord

Ja, maar solden is alleen standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn koopjesperiode, opruiming en uitverkoop.

Toelichting

De verkoop van overgebleven of overtollige goederen tegen een verminderde prijs, en ook de periode waarin die verkoop geschiedt, noemt men in België vaak solden (altijd in het meervoud). Solden is standaardtaal in België.

(1) Bij C&A zijn er nu drie dagen solden.  [standaardtaal in België]

(2) Begin juli beginnen de zomersolden.  [standaardtaal in België]

Ook het woord koopjes wordt in die betekenissen gebruikt in de standaardtaal in België.

(3) In onze winkel zijn de koopjes al begonnen. [standaardtaal in België]

In de standaardtaal in het hele taalgebied spreekt men van opruiming (seizoensopruiming, verbouwingsopruiming, voorjaarsopruiming, zomeropruiming enzovoort), uitverkoop (winteruitverkoop, zomeruitverkoop enzovoort) of  koopjesperiode. Uitverkoop en opruiming zijn gangbaarder in Nederlander dan in België; koopjesperiode komt dan weer vaker in België dan in Nederland voor.

(4) (in een advertentie:) Grandioze opruiming in al onze filialen!

(5) Vanaf volgende week is er uitverkoop bij Zara.

(6) Kledingwinkels lijden verlies omdat consumenten de koopjesperiode afwachten voor grote aankopen.

Koopje(s) is standaardtaal in het hele taalgebied als het verwijst naar datgene wat tegen verminderde prijs aangeboden wordt, wat men goedkoop of voordelig kan krijgen.

(7) De bejaarde dames waren al de hele dag op jacht naar koopjes.

Bijzonderheid

In België wordt bij stopzetting van handelsactiviteiten (bijvoorbeeld wegens het einde van een huurcontract of bij faillissement) ook wel totale uitverkoop gebruikt; in Nederland gebruikt men in dat geval naast faillissementsuitverkoop of faillissementsopruiming geregeld totale leegverkoop (ter onderscheiding van een tijdelijke (seizoens)uitverkoop) en opheffingsuitverkoop.

Zie ook

Solderen / uitverkopen / afprijzen

Naslagwerken

 

solden

koopjes

Grote Van Dale (2005)

(Belg.N., spreekt.) 1 seizoenopruiming, uitverkoop 2 koopjes; - ramsjgoed

[bij koopje] 1 handeling of gelegenheid waarbij de koper een naar zijn mening zeer voordelige zaak doet, waarbij hij iets goedkoop verwerft 2 wat men voordelig gekocht heeft (…)

Van Dale Hedendaags Nederlands (2002)

1 (Belg., inf.) seizoenopruiming

[koopje: 1 hetgeen men voordelig koopt]

Koenen (2006)

-

[bij koopje] iets dat niet duur is

Correct Taalgebruik (2006), p. 230

[bij solden, wordt afgekeurd] Handelszaken ruimen geregeld hun restanten op tegen verlaagde prijzen, o.m. aan het einde van het seizoen. Naar het Frans (soldes) gebruiken sommigen in België het niet-Nederlandse woord 'solden'.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 251

[bij solden, soldes, wordt afgekeurd] uitverkoop, (seizoen)opruiming; koopjes(periode), restanten.

-

Taalwijzer (1998), p. 246, 188

[bij opruiming, wordt afgekeurd] is de verkoop tegen sterk verminderde prijzen; we kennen o.a.: seizoen(s)opruiming, voor- en najaarsopruiming, inventarisopruiming (niet: solden)

[bij koopje] is iets dat zeer goedkoop gekocht wordt (bijv. tijdens een opruiming of uitverkoop); ook spotkoop(je) is gebruikelijk.

Stijlboek VRT (2003), p. 217

[wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: koopjes, opruiming. Nederlandse zaken houden een winter- en een zomeropruiming.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

uitverkoop, (seizoen)opruiming

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[bij solde] BN 1 1 overgebleven waar die tegen verminderde prijs verkocht wordt, restant; koopje; prijsverlaging, prijsvermindering solden 2 uitverkoop, opruiming

bij koopje] voordelige aanbieding of koop

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

BN, spreektaal 1 overgebleven waren die tegen verminderde prijs verkocht worden, restanten; koopjes 2 uitverkoop, opruiming; balansopruiming (aan het einde van het boekjaar); koopjesperiode

[bij koopje] voordelige aanbieding of koop