Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Betichte / beklaagde / beschuldigde

Vraag

Is het woord betichte correct?

Antwoord

Ja, betichte is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn verdachte, beklaagde of beschuldigde.

Toelichting

Wie voor de rechtbank moet verschijnen maar nog niet veroordeeld is, noemt men in de standaardtaal in het hele taalgebied een verdachte, beklaagde of beschuldigde. Standaardtaal in België is daarnaast het zelfstandig naamwoord betichte, dat weliswaar niet tot de officiële terminologie van het gerecht behoort, maar wel voorkomt in het gewone taalgebruik.

(1) De verdachte wordt diefstal en heling ten laste gelegd.

(2) 'Beschuldigde, sta op' was een populaire misdaadserie op de toenmalige BRT.

(3) Tweede betichte R. L. (28) had een ander verhaal klaar: 'Misschien dacht de politie dat ik daar iets ging stelen, maar dat was niet het geval. Ik ging werk zoeken. 's Nachts kan je in de haven ook werk vinden.' [standaardtaal in België]

In de juridische praktijk in België wordt verdachte specifiek gebruikt voor iemand tegen wie een vooronderzoek loopt, maar tegen wie nog geen strafvordering is ingesteld. Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen een beklaagde (politierechtbank en correctionele rechtbank) en een beschuldigde (hof van assisen).

Zie ook

Gevang / gevangenis

Naslagwerken

betichte

verdachte

beklaagde

beschuldigde

Grote Van Dale (2005) -

persoon die van een strafbaar feit verdacht wordt; - persoon tegen wie de strafvervolging gericht is, die terechtstaat; - (Belg.N., jur.) iem. die het voorwerp is van een vooronderzoek maar tegen wie nog geen strafvordering is ingesteld

verdachte

iem. wie iets ten laste gelegd wordt; (in 't bijz.) aangeklaagde in rechte

Van Dale Hedendaags Nederlands (2002)

-

[betichten van: 1 beschuldigen van ]

1 iem. die van een strafbaar feit wordt verdacht (…) 2 (Belg.) iem. die het voorwerp van een gerechtelijk vooronderzoek of een opsporingsonderzoek is

1 beschuldigde (als Nederlandse rechtsterm alleen in het militaire strafrecht) 2 (Belg.) iem. die terechtstaat voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank

1 iem. wie iets ten laste gelegd wordt

Verschueren (1996)

-

[betichten: zonder goede grond beschuldigen]

Recht. 1. persoon die van een strafbaar feit verdacht wordt en tegen wie een vervolging gericht wordt, die terechtstaat. Syn. *aangeklaagd 2. in Belg. persoon tegen wie een vooronderzoek is ingesteld

1. iemand tegen wie een rechtsvervolging ingesteld is. Syn. *aangeklaagde

2. Recht. (…) b. in Belg. persoon die terechtstaat voor de correctionele en de politierechtbank

1. persoon die bij het gerecht aangeklaagd is. Syn. aangeklaagde.

2. Recht in Belg. persoon die naar het assisenhof is verwezen

Koenen (2006)

(Belg, jur) beklaagde, beschuldigde

1 iem die verdacht wordt (…) 2 (Belg) iem die het voorwerp is ve vooronderzoek maar tegen wie nog geen strafvordering is ingesteld

1 (in het algem) beschuldigde (…) 2 (Belg) verdachte in politiezaken en in correctionele zaken

1 iem die iets ten laste is gelegd (…) 2 (Belg) verdachte in een assisenzaak

Kramers (2000)

ZN, recht verdachte

iem. die verdacht wordt van een strafbaar feit; iem. die terechtstaat

iem. die aangeklaagd is bij het 1gerecht

iem. die aangeklaagd is bij het gerecht, beklaagde

Correct Taalgebruik (2006), p. 40

[wordt afgekeurd] Niet te gebruiken als substantief. Wie voor de rechtbank moet verschijnen maar nog niet veroordeeld is, noemt men in Nederland de verdachte, in België de beklaagde (politierechtbank en correctionele rechtbank) of de beschuldigde (hof van assisen). Het Belgische strafrecht kent: de verdachte, de beklaagde, de beschuldigde, voor resp. l'inculpé, le prévenu, l'accusé

-

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 34, 293, 28, 32

[wordt afgekeurd] verdachte (tijdens het onderzoek), [B] beklaagde (voor de rechtbank); beschuldigde (hof van assisen)

(jur.) [B], iem. tegen wie een vooronderzoek is ingesteld, [NL] iem. die van een strafbaar feit wordt verdacht; die terechtstaat

[B] iem. die terechtstaat voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank; [NL] alleen in mil. strafrecht

(in assisenzaken) [B], verdachte [NL]

Stijlboek VRT (2003), p. 43, 253, 39, 42

[bij betichten] (…) Betichte kan niet als zelfstandig naamwoord gebruikt worden. Wie voor de rechtbank moet verschijnen, maar nog niet veroordeeld is, heet de beklaagde (politierechtbank en correctionele rechtbank) of de beschuldigde (hof van assisen).

[bij verdachte/ beklaagde/ beschuldigde] Zolang een onderzoek loopt, spreken we van een verdachte. Een verdachte die voor een correctionele rechtbank of een politierechtbank verschijnt, is een beklaagde. Wie voor het hof van assisen moet verschijnen, is een beschuldigde.

[bij beklaagde/ beschuldigde/ verdachte] Zolang een onderzoek loopt, spreken we van een verdachte. Een verdachte die voor een correctionele rechtbank of een politierechtbank verschijnt, is een beklaagde. Wie voor het hof van assisen moet verschijnen, is een beschuldigde.

[bij beschuldigde/ beklaagde/ verdachte] Zolang een onderzoek loopt, spreken we van een verdachte. Een verdachte die voor een correctionele rechtbank of een politierechtbank verschijnt, is een beklaagde. Wie voor het hof van assisen moet verschijnen, is een beschuldigde.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

(bnl.) beklaagde, persoon die voor de politierechtbank, de correctionele rechtbank of het hof van beroep moet verschijnen op beschuldiging van een misdrijf

(bnl.) persoon tegen wie een vooronderzoek is ingesteld

(bnl.) persoon die voor de correctionele rechtbank, de politierechtbank of het hof van beroep moet verschijnen

(bnl.) persoon die voor het Hof van Assisen moet verschijnen op beschuldiging van een misdaad